25 november 2015

Deponeer de jaarrekening op tijd!

Door Gilyan Parker

Binnenkort moeten de bestuurders van de ondernemingen (zoals BV’s) de jaarrekeningen weer publiceren. Hoe zat het ook alweer in geval van faillissement? Deponeer de jaarrekening op tijd!

In geval van faillissement van een vennootschap is iedere bestuurder hoofdelijk aansprakelijk voor het tekort in het faillissement, indien het bestuur zijn taak kennelijk onbehoorlijk heeft vervuld en aannemelijk is dat dit een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Het bestuur heeft zijn taak kennelijk onbehoorlijk vervuld, indien zij niet binnen 13 maanden na het boekjaar (dus voor 31 januari) de jaarrekeningen heeft gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel. U dient erop te letten dat deze termijn per 1 november 2015 is aangepast naar 12 maanden. Indien een bestuurder na deze termijn de jaarrekeningen deponeert, is hij te laat en zal een curator hem aansprakelijk houden voor het tekort in het faillissement. Aan de bestuurder dan de taak om te bewijzen dat er een andere oorzaak was van het faillissement.

Lange tijd werd aangehouden dat een termijnoverschrijding met 14 dagen nog mag. Dit wordt gezien als een onbelangrijk verzuim.

Enige tijd geleden heeft de Hoge Raad deze termijn losgelaten. In principe is te laat nu ook echt te laat. Of een geringe overschrijding kan gelden als een onbelangrijk verzuim hangt af van de omstandigheden van het geval, in het bijzonder van de redenen die tot de termijnoverschrijding hebben geleid. Daarbij geldt dat aan deze omstandigheden hogere eisen worden gesteld naarmate de termijnoverschrijding langer is, terwijl de stelplicht en bewijslast ter zake op de bestuurder rusten.

Uit de jurisprudentie blijkt dat overschrijding van de publicatietermijn niet snel als onbelangrijk verzuim wordt aangemerkt. Een termijnoverschrijding van een paar dagen kan wellicht nog worden aangemerkt als een onbelangrijk verzuim, bij een langere termijnoverschrijding zullen er bijzondere feiten en omstandigheden aan de termijnoverschrijding ten grondslag moeten liggen.

Aangezien de consequenties in faillissement enorm kunnen zijn, luidt het advies: wees op tijd!

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer