11 oktober 2022

Digitale administratie in een faillissement

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Sinds 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.

Deze wet legt een zwaardere informatie- en inlichtingenplicht op aan betrokkenen in een faillissement en geeft de curator extra ‘tools’ om aan informatie en administratie te komen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de digitale administratie in een faillissement. Ik leg graag uit wat dit inhoudt.

Administratie faillissement

Een artikel dat sinds 1 juli 2017 in werking is getreden, is artikel 105b Fw. Elke derde, met inbegrip van de accountantsorganisaties en een externe accountant, die op welke wijze dan ook administratie van de gefailleerde onder zich heeft, moet deze administratie (boeken, bescheiden en andere gegevensdragers) volledig en ongeschonden aan de curator ter beschikking stellen. Zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken. Op deze manier kan een curator beschikken over de volledige administratie van de failliet.

De Cloud

Dit betreft dus ook administratie in de cloud. Zo oordeelde de Voorzieningenrechter begin april 2022. Zeer verkort weergegeven: in deze zaak wilde Microsoft de curatoren van ATB geen toegang geven tot de cloud in verband met mogelijke sancties. De curatoren kregen geen toegang tot dat deel van de administratie van de gefailleerde. De Voorzieningenrechter was kort en bondig. Op grond van artikel 105B Fw moet een curator kunnen beschikken over de volledige administratie van de failliet, ook administratie die zich in de cloud bevindt.

Belang digitale administratie in een faillissement

Voor een curator is het zeer essentieel om over de gehele administratie te beschikken. Anders kan hij het faillissement niet afwikkelen. Uit deze uitspraak blijkt dit belang weer eens. Het is voor partijen dus zeer raadzaam om administraties van klanten/derden goed op te slaan en te bewaren. Mocht er sprake zijn van een faillissement, dan zal een curator erom komen vragen en moet je deze ter beschikking stellen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer

23 januari 2024

De Tijdelijke Wet Transparantie Turboliquidatie in werking getreden.

Op 15 november 2023 is de tijdelijke wet transparantie turboliquidatie in werking getreden.

Lees meer