11 oktober 2022

Digitale administratie in een faillissement

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Sinds 1 juli 2017 is de Wet versterking positie curator in werking getreden.

Deze wet legt een zwaardere informatie- en inlichtingenplicht op aan betrokkenen in een faillissement en geeft de curator extra ‘tools’ om aan informatie en administratie te komen. Deze wet heeft ook gevolgen voor de digitale administratie in een faillissement. Ik leg graag uit wat dit inhoudt.

Administratie faillissement

Een artikel dat sinds 1 juli 2017 in werking is getreden, is artikel 105b Fw. Elke derde, met inbegrip van de accountantsorganisaties en een externe accountant, die op welke wijze dan ook administratie van de gefailleerde onder zich heeft, moet deze administratie (boeken, bescheiden en andere gegevensdragers) volledig en ongeschonden aan de curator ter beschikking stellen. Zo nodig met inbegrip van de middelen om de inhoud binnen redelijke tijd leesbaar te maken. Op deze manier kan een curator beschikken over de volledige administratie van de failliet.

De Cloud

Dit betreft dus ook administratie in de cloud. Zo oordeelde de Voorzieningenrechter begin april 2022. Zeer verkort weergegeven: in deze zaak wilde Microsoft de curatoren van ATB geen toegang geven tot de cloud in verband met mogelijke sancties. De curatoren kregen geen toegang tot dat deel van de administratie van de gefailleerde. De Voorzieningenrechter was kort en bondig. Op grond van artikel 105B Fw moet een curator kunnen beschikken over de volledige administratie van de failliet, ook administratie die zich in de cloud bevindt.

Belang digitale administratie in een faillissement

Voor een curator is het zeer essentieel om over de gehele administratie te beschikken. Anders kan hij het faillissement niet afwikkelen. Uit deze uitspraak blijkt dit belang weer eens. Het is voor partijen dus zeer raadzaam om administraties van klanten/derden goed op te slaan en te bewaren. Mocht er sprake zijn van een faillissement, dan zal een curator erom komen vragen en moet je deze ter beschikking stellen.

Meer informatie

Heeft u naar aanleiding van deze blog een vraag? Neem dan gerust contact met mij op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer