9 juni 2014

Echtscheiding en meldplicht nieuwe liefde

Door Gilyan Parker

Bent u verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde? Als u denkt dat u geen verantwoording meer aan uw ex verschuldigd bent over uw liefdesleven kan u het bij het verkeerde einde hebben.

In financieel opzicht bent u soms toch verplicht uw ex te informeren over uw nieuwe liefde.

Alimentatie

Als u partneralimentatie ontvangt, bent u verplicht uw ex te informeren als u gaat samenwonen met uw nieuwe partner, omdat dan de alimentatieplicht stopt. Over de vraag wanneer sprake is van ‘samenwonen’ kan ik een heel boek schrijven, maar voor nu volstaat dat op u als ontvanger een informatieplicht rust. Vertelt u niets aan uw ex, dan kan de rechtbank u veroordelen tot terugbetaling van de te veel ontvangen alimentatie. Het kan u dus duur komen te staan als u uw ex niet informeert dat u bent gaan samenwonen.

Samenlevingscontract

De Hoge Raad had onlangs te oordelen over een stel met een samenlevingsovereenkomst (HR 21 februari 2014, ECLI:NL:HR:2014:416). Partijen zijn al sinds 1980 bij elkaar en hebben drie kinderen. De vrouw heeft sinds 2003 een relatie met een ander. Als de man dit ontdekt, belooft de vrouw deze relatie te verbreken. Partijen gaan verder met elkaar en sluiten in 2004 een samenlevingsovereenkomst. In 2007 blijkt dat de vrouw haar relatie helemaal niet heeft verbroken. De man stelt dat hij de samenlevingsovereenkomst nooit had gesloten had als hij had geweten dat de vrouw nog steeds een relatie had. Hij vordert daarom vernietiging van de samenlevingsovereenkomst. Het gerechtshof stelt hem in het gelijk. De Hoge Raad bekrachtigt de beslissing van het hof. In deze zaak kan de vrouw dus geen beroep doen op de samenlevingsovereenkomst omdat zij haar geheime relatie heeft verzwegen.

Echtscheidingsconvenant

In een recente zaak van Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden 3 december 2013 (ECLI:NL:GHARL:2013:9221) had de man melding moeten maken van zijn nieuwe relatie bij de onderhandelingen over het echtscheidingsconvenant. Partijen hebben overeenstemming bereikt over de gevolgen van hun echtscheiding en hun afspraken vastgelegd in een overeenkomst. Nog in de week van ondertekening van het convenant, gaat de man samenwonen met zijn nieuwe vriendin. De vrouw wenst niet meer aan het echtscheidingsconvenant te worden gehouden. Het hof oordeelt dat de man de vrouw had moeten inlichten omdat zij de overeenkomst nooit had getekend als zij had geweten dat de man meteen ging samenwonen. De man kan dus geen beroep meer doen op het convenant. Zo ziet u maar, u bent niet altijd van uw ex verlost als er nog financiële verwevenheid bestaat en zelfs niet altijd als de financiële banden al leken te zijn doorgeknipt. Check daarom of u in uw specifieke geval niet toevallig verplicht bent uw ex te informeren over uw nieuwe relatie ook al bent u van mening dat hij of zij daar niets mee te maken heeft.


 

Informatiedag Familierecht

Op donderdag 12 Juni 2014 kunt u bij ons terecht voor een vrijblijvend advies over uw situatie. Lees meer

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer