9 juli 2014

Estro (B4 Kids/Catalpa) failliet: de veelgestelde vragen

Door Gilyan Parker

De grootste kinderopvang organisatie van Nederland is recentelijk failliet gegaan. Voor veel ouders en personeel is het een onzekere tijd.

Wat zijn de rechten en plichten van de ouders? Moeten zij een nieuw contract accepteren en kunnen zij van hun lopende overeenkomst af? Wat kunnen werknemers of ouders zelf doen als zij een locatie willen doorstarten? Mechteld van Veen-Oudenaarden en Christiaan Mensink zijn beiden curator in faillissementen en hebben meerdere faillissementen van kinderdagverblijven afgewikkeld. Zij hebben dus veel ervaring, en weten wat er speelt bij een faillissement van een kinderdagverblijf. Een van de belangrijkste elementen is de correcte informatievoorziening over de gevolgen van het faillissement naar de leidsters en ouders. Hieronder geven Mechteld van Veen-Oudenaarden en Christiaan Mensink daarom antwoord op de meeste gestelde vragen van ouders en werknemers in de faillissementen van Estro, B4Kids en Catalpa.

Kan ik mijn kind onderbrengen bij een ander kinderdagverblijf?

Waarschijnlijk wel. U hebt een lopende overeenkomst met Estro / B4Kids / Catalpa. Het faillissement tast deze overeenkomst niet aan. De curator heeft echter aangegeven dat hij gedurende het faillissement de opvang van uw kind slechts drie weken (tot eind juli 2014) kan garanderen, en daarna niet meer. De curator geeft daarmee dus ook aan dat daarna uw kind niet meer kan worden opgevangen. Artikel 37 van de Faillisementswet geeft u dan het recht om de overeenkomst met het failliete kinderdagverblijf te ontbinden. U doet dit door een brief of e-mail aan de curator te sturen. Vervolgens bent u vrij om een andere plek voor opvang van uw kind te zoeken. De curator zal het kinderdagverblijf willen verkopen aan een nieuwe eigenaar. Dit levert hem meer geld op naarmate er meer kinderen daar blijven. U bent echter niet verplicht om daarmee akkoord te gaan. U kunt er altijd voor kiezen om naar een ander kinderdagverblijf over te stappen, om welke reden dan ook.

Ik heb vooruitbetaald, kan ik mijn geld terugkrijgen?

Nee, dat is niet mogelijk. Mocht u voor enige periode vooruit hebben betaald voor de opvang van uw kind, maar u maakt van die opvang geen gebruik meer, dan kunt u uw geld niet terugkrijgen. Mogelijk krijgt u een vordering tot terugbetaling op het failliete kinderdagverblijf, maar die vordering is laag gerangschikt in het faillissement. Bij uitdeling staat u dan achteraan. In de praktijk betekent dit dat u uw geld niet zult terugkrijgen.

Wat betekend het faillissement voor de leidsters?

De curator heeft alle werknemers van Estro ontslag gegeven (of zal dat spoedig doen). Dit ontslag gaat in met een termijn van 4 tot 6 weken na de aanzegging van dat ontslag. Zolang de arbeidsovereenkomst gedurende die opzegtermijn voortduurt, krijgen de werknemers betaald van het UWV. Dat betekent ook dat zij wel moeten komen werken. Daarom kan de curator gedurende die periode de crèches ook openhouden. De meeste kinderdagverblijven zullen naar verwachting worden overgenomen door een andere partij. Een deel van de werknemers zal daar een nieuwe baan aangeboden krijgen. Eventueel achterstallig salaris uit de periode voor het faillissement zal door het UWV worden uitbetaald.

Ik ben leidster, mag ik op zoek gaan naar ander werk?

Natuurlijk mag dat. Zolang de opzegtermijn van de oude arbeidsovereenkomst nog loopt, bent u verplicht te komen werken. Na afloop daarvan zult u zelf nieuw werk moeten vinden. Bij een doorstart van het kinderdagverblijf kan de nieuwe eigenaar u een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbieden, maar u bent niet verplicht om die te accepteren.

Wat gebeurt er bij een doorstart/verkoop van mijn vestiging?

Tijdens een faillissement zal een curator proberen om een koper te vinden voor de kinderdagverblijven. In deze faillissementen wordt daarover al gesproken. Bij een doorstart zal de curator proberen om alles te verkopen, lukt dat niet, dan een deel. De grote waarde van de ondernemingen zit voor een curator in de contracten met de ouders. Daar wordt het geld op verdiend. Dat kan inhouden dat er kinderdagverblijven zullen moeten sluiten en dat kinderen zullen worden ondergebracht bij andere locaties. Als ouder zult u een nieuw contract aangeboden krijgen. De aanbieder verandert immers. Contractsovername moet schriftelijk en door beide partijen getekend worden. U mag dit tekenen, maar dit hoeft niet. U heeft het recht om een andere kinderopvang voor uw kind te zoeken. De curator kan u niet dwingen. Het kan echter wel gemakkelijk zijn om van dit aanbod gebruik te maken, uw plekje is dan gegarandeerd, u hoeft niet verder te zoeken en een aantal van de leidsters die uw kind kent zal ook blijven. Heeft u echter geen vertrouwen in de doorstart, dan is het uw goed recht om over te stappen.

Kan ik voordat een doorstart is geregeld ook al opzeggen?

Ja, dat kan. Daarvoor gelden wel de regels van het contract. De curator heeft toegezegd dat er tot 31 juli 2014 opvang gegarandeerd wordt. Daarna kan hij het niet aanbieden. Tot die datum bent u aan het contract en de opzegregels gebonden, daarna niet meer, omdat de curator niet kan garanderen dat hij de overeenkomst kan nakomen.

Mag ik zelf een doorstart maken met een vestiging?

Dat is in theorie mogelijk. De curator zal eerst proberen om zo veel mogelijk locaties bij elkaar aan één partij te verkopen. Lukt dat niet, dan zal hij proberen om vestigingen los te verkopen. U kunt daar als ouder of leidster op inspelen en een bod doen. U kunt bijvoorbeeld – al dan niet samen met andere ouders –  een stichting oprichten. Bij een doorstart kunt u uit de onderneming kopen wat voor u van belang is. Dat zijn zeer waarschijnlijk de contracten met de ouders, maar kan ook een huurovereenkomst zijn, telefoonnummer, arbeidsovereenkomsten met de leidsters, meubels, speelgoed, etc. Wilt u bepaalde onderdelen van de vestiging niet overnemen, dan is het niet verplicht dat te doen. U kunt een bod uitbrengen alleen op die zaken die u daadwerkelijk nodig hebt.

Kan ik mijn kind met een gerust hart naar de failliete kinderopvang brengen?

Voor elke curator zou veiligheid en gezondheid van kinderen het belangrijkst moeten zijn. Dat moet voorop staan. In de faillissementen in de kinderopvang die GMW Advocaten als curator heeft afgewikkeld stonden we steeds in nauw contact met de Gemeente en GGD. Er werden extra controles uitgevoerd, soms wel elke dag. Zo hielden wij in de gaten dat het goed ging met de kinderen. De leidsters spelen hierin ook een belangrijke rol. Zij vangen immers uw kind op. Ook voor de leidsters is dit een lastige periode met veel onzekerheid. Wij hebben echter elke keer meegemaakt dat de kinderen door de leidster op handen werden gedragen en dat er goed voor hen werd gezorgd. Blijf vooral in nauw contact met de leidsters. Problemen kunt u melden bij de curator en GGD.

Kan ik als ouder en schuldeiser in het faillissement nog iets doen?

De curator heeft de plicht om periodiek verslag uit te brengen. Het eerste verslag dient na 1 maand te worden gedaan, de tweede na 3 maanden en daarna na 6 maanden totdat het faillissement is afgewikkeld. De verslagen zijn openbaar en terug te vinden op www.insolventies.rechtspraak.nl Als ouder bent u natuurlijk belanghebbende in dit faillissement en hebt u de mogelijkheid de instelling van een crediteurencommissie te verzoeken bij de rechtbank. Benoeming van de commissie geschiedt ter bevordering van de belangen van alle schuldeisers. Het doel is om crediteuren invloed op het verloop van het faillissement te geven. De commissie heeft twee belangrijke bevoegdheden, te weten het geven van advies aan de curator (onder andere over de door de curator voorgenomen doorstart) en het krijgen van inzage in administratie en documenten van het faillissement. De commissieleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Heeft u nog meer of andere vragen, dan kunt u altijd een e-mail sturen naar faillissementen@gmw.nl of via Twitter: @insolventiegmw

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer