20 februari 2014

Failliet en toch alimentatie betalen?

Door Gilyan Parker

Wat gebeurt er met de alimentatieverplichting indien de alimentatieplichtige failliet gaat? Ontvangt de alimentatiegerechtigde dan helemaal niets meer?

Je zou denken dat indien de alimentatieplichtige failliet gaat, er geen mogelijkheid meer is tot het betalen van alimentatie. Er is immers geen inkomen meer. Toch komt het voor dat een dergelijk verzoek tot nihilstelling van de alimentatie door de rechtbank wordt afgewezen. De rechter gaat er derhalve vanuit dat de alimentatieplichtige tijdens zijn faillissement nog wel enige verdiencapaciteit heeft om aan zijn alimentatieverplichting(en) te voldoen.

Failliet en toch alimentatie betalen?

In een recente zaak had de rechtbank Den Haag het verzoek tot nihilstelling van de kinderalimentatie toegewezen. Dit omdat de alimentatieplichtige failliet was gegaan en derhalve geen draagkracht meer had om enig bedrag ter zake van kinderalimentatie te voldoen. De vrouw, in casu de alimentatiegerechtigde, is daartegen in hoger beroep gegaan bij het gerechtshof Den Haag en kreeg haar gelijk. Het hof was van oordeel dat de man, ook al is hij failliet verklaard, wel een inspanningsverplichting had om inkomen te verwerven opdat hij de vastgestelde kinderalimentatie kon voldoen. De man, in casu de alimentatieplichtige, stapte vervolgens naar de Hoge Raad. In het arrest van de Hoge Raad (HR 12 oktober 2012, LJN: BX5884) heeft de Hoge Raad beslist dat ingeval van faillissement van de alimentatieplichtige de draagkracht om alimentatie te kunnen voldoen, ontbreekt en derhalve de bijdrage op nihil wordt gesteld. Dit betekent dat de alimentatieplichtige niet in staat is om zijn verplichtingen na te komen en geen kinderalimentatie meer behoeft te voldoen. Volgens de Hoge Raad dient ingeval van faillissement van de alimentatieplichtige een verzoek tot nihilstelling in beginsel te worden toegewezen. Hiervan kan worden afgeweken indien blijkt dat de alimentatieplichtige tijdens zijn faillissement inkomen zal verwerven. Het is dus niet zo dat de alimentatieplichtige achterover kan leunen. Overigens verwacht ik dat de inkomenseis, althans de mogelijkheid tot het verwerven van inkomen tijdens faillissement, bij partneralimentatie nog minder streng bekeken zal worden. Mocht u vragen hebben over deze weblog of andere zaken op het gebied van personen- en familierecht dan kunt u vanzelfsprekend contact met mij opnemen. Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer