3 augustus 2014

Gemeenschap van goederen gunstiger voor ondernemers dan huwelijkse voorwaarden?

Door Gilyan Parker

Veel ondernemers hebben een rekening-courant verhouding met hun BV. Uit de rekening-courant wordt de vakantie met het gezin betaald, het rondje op het terras, maar ook de premie ziektekostenverzekering.

In hoeverre deelt de partner van de ondernemer in deze schuld?

Gemeenschap van goederen

Echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd delen alle schulden 50-50. Niet alleen de aandelen in de BV vallen in de gemeenschap, maar ook de rekening-courant schuld aan de BV. Als het saldo van de waarde van de aandelen en de schuld positief is, moet de ondernemer bij echtscheiding de helft van dit saldo aan zijn of haar partner betalen. Bij een negatief saldo rust in principe een betalingsverplichting op de andere echtgenoot.

Huwelijkse voorwaarden

Ondernemers krijgen altijd het advies op huwelijkse voorwaarden te trouwen.  De ondernemer kan zijn bedrijf op die manier buiten enige verrekening houden als het huwelijk op de klippen loopt. Dit pakt in veel gevallen niet uit als gepland, zoals ik als eerder aan de kaak stelde (Ondernemers en huwelijkse voorwaarden: een mislukt huwelijk?). Een verrekenbeding komt er in de praktijk namelijk vaak op neer dat alsnog de waarde van de aandelen in de BV verrekend moet worden. Het lijkt logisch dat bij verplichte verrekening van de waarde van de aandelen, de schuld in rekening courant aan de BV daarop in mindering strekt, net zoals bij gemeenschap van goederen. Een verrekenbeding heeft echter alleen betrekking op inkomen en op vermogen dat met dat inkomen is belegd. Niet op schulden. Wat is het gevolg daarvan?

Gezinsuitgaven

Op grond van een periodiek verrekenbeding van inkomen moest de man in een zaak in Den Haag (EClI:NL:GHDHA:2014:2261) de waarde van de aandelen in zijn BV verrekenen met zijn ex-echtgenote. De man had ook een rekening-courant schuld aan de BV. De zaak had namelijk veel gezinsuitgaven betaald. De rechtbank had de rekening-courant schuld in mindering gebracht op de waarde van de aandelen. Het hof denkt daar anders over. Het te verrekenen vermogen omvat geen schulden en dus ook niet de rekening-courant schuld van de man. Dat betekent dat de man wel de waarde van de aandelen in zijn BV moet afrekenen met zijn ex-echtgenote, maar dat zij niet deelt in de rekening-courant schuld. Slotsom is dat deze ondernemer beter af geweest zou zijn als hij in gemeenschap van goederen gehuwd zou zijn geweest. Dat is natuurlijk lang niet altijd zo, maar het is goed om u te realiseren dat huwelijkse voorwaarden zich tegen u kunnen keren bij echtscheiding. Wees u er dus bewust van wat uw huwelijkse voorwaarden betekenen zodat u uw financiële huishouding daarop kunt aanpassen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

25 mei 2023

Kinderalimentatie: de juridische vader vs. de biologische vader

In sommige gevallen komt het voor dat de juridische vader niet de biologische vader is. Op grond van de Nederlandse wet is de juridische vader verantwoordelijk voor het betalen van kinderalimentatie.

Lees meer

16 maart 2023

Mag u afzien van partneralimentatie?

Mag u vóór het huwelijk afspraken maken over het afzien van partneralimentatie?

Lees meer

9 maart 2023

Ex-vrouw ontvangt 204.000 euro voor 25 jaar onbetaald huishoudelijk werk

Internationale Vrouwendag was extra bijzonder voor mevrouw Ivana Moral in Spanje.

Lees meer