10 januari 2023

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Door Marcella Verwoerd

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden.

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden. Met ingang van 1 januari 2023 is de wet namelijk gewijzigd. Het gevolg is dat een erkenner van een kind, door de erkenning ook belast wordt met het ouderlijk gezag. Lees verder voor meer informatie over gezamenlijk gezag door erkenning.

 

Wat betekent het hebben van gezag?

Kinderen staan onder gezag. Het verkrijgen van het gezag is van belang omdat u daarmee de wettelijk vertegenwoordiger wordt van het kind. Daarbij is het aan degene met het ouderlijk gezag om onder meer belangrijke beslissingen te nemen voor het kind. U kunt daarbij denken aan  het (mee)beslissen over welke medische behandelingen een kind al dan niet zal ondergaan en over medicijngebruik. Andere belangrijke beslissingen zien bijvoorbeeld op schoolkeuze, woonplaats, vaccinaties, een reis naar het buitenland en het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Situatie voor en na 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 gold dat een partner die een kind wel erkend had, nog niet met het gezamenlijk gezag belast was. De erkenner diende het gezag na erkenning nog apart aan te vragen bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2023 geldt als hoofdregel dat een partner die het kind na 1 januari 2023 erkent, ook met het gezag wordt belast. Deze hoofdregel geldt indien er geen sprake is van één van de uitzonderingsgronden. Uitzonderingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat er al twee mensen het gezag uitoefenen over het kind op het moment van de erkenning of als de moeder en de erkenner op het moment van de erkenning samen aangeven dat alleen de moeder het gezag uitoefent.

Mogelijke gevolgen van de nieuwe wet

Mogelijke gevolgen van deze nieuwe wet kunnen zijn dat een moeder geen toestemming geeft voor de erkenning van het kind, omdat zij het gezag niet samen met de erkenner wenst uit te voeren.

Indien er geen overeenstemming komt, in de zin dat beide ouders bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het gezag zal blijven uitoefenen, is de andere ouder genoodzaakt om een procedure te starten bij de rechtbank. De andere ouder kan de rechtbank dan verzoeken om de ouder vervangende toestemming te geven voor het erkennen van het kind. Zo kan de erkenner het kind alsnog erkennen.

Als de rechtbank toestemming geeft voor de erkenning van een kind, volgt echter niet automatisch het (gezamenlijk) gezag over het kind. Daar zal de andere ouder apart om moeten verzoeken bij de rechtbank. Het verzoek betreffende de erkenning en het verzoek betreffende het gezag, kunnen wel beide in dezelfde procedure plaatsvinden.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van erkenning of (gezamenlijk) gezag van een gespecialiseerd mediator dan wel een familierechtadvocaat? Bij GMW advocaten werken gespecialiseerde mediators en advocaten die u graag bijstaan. Heeft u nog verdere vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer

28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

Lees meer

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer