10 januari 2023

Gezamenlijk gezag door erkenning vanaf 2023

Door Marcella Verwoerd

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden.

Een vraag die in de praktijk veel voorkomt is of de andere ouder ook met het gezag is belast. Het antwoord op deze vraag hangt mede af van het moment waarop de erkenning heeft plaatsgevonden. Met ingang van 1 januari 2023 is de wet namelijk gewijzigd. Het gevolg is dat een erkenner van een kind, door de erkenning ook belast wordt met het ouderlijk gezag. Lees verder voor meer informatie over gezamenlijk gezag door erkenning.

 

Wat betekent het hebben van gezag?

Kinderen staan onder gezag. Het verkrijgen van het gezag is van belang omdat u daarmee de wettelijk vertegenwoordiger wordt van het kind. Daarbij is het aan degene met het ouderlijk gezag om onder meer belangrijke beslissingen te nemen voor het kind. U kunt daarbij denken aan  het (mee)beslissen over welke medische behandelingen een kind al dan niet zal ondergaan en over medicijngebruik. Andere belangrijke beslissingen zien bijvoorbeeld op schoolkeuze, woonplaats, vaccinaties, een reis naar het buitenland en het aanvragen van een identiteitsbewijs.

Situatie voor en na 1 januari 2023

Tot 1 januari 2023 gold dat een partner die een kind wel erkend had, nog niet met het gezamenlijk gezag belast was. De erkenner diende het gezag na erkenning nog apart aan te vragen bij de rechtbank. Vanaf 1 januari 2023 geldt als hoofdregel dat een partner die het kind na 1 januari 2023 erkent, ook met het gezag wordt belast. Deze hoofdregel geldt indien er geen sprake is van één van de uitzonderingsgronden. Uitzonderingen kunnen zich bijvoorbeeld voordoen in de situatie dat er al twee mensen het gezag uitoefenen over het kind op het moment van de erkenning of als de moeder en de erkenner op het moment van de erkenning samen aangeven dat alleen de moeder het gezag uitoefent.

Mogelijke gevolgen van de nieuwe wet

Mogelijke gevolgen van deze nieuwe wet kunnen zijn dat een moeder geen toestemming geeft voor de erkenning van het kind, omdat zij het gezag niet samen met de erkenner wenst uit te voeren.

Indien er geen overeenstemming komt, in de zin dat beide ouders bij de erkenning verklaren dat alleen de moeder het gezag zal blijven uitoefenen, is de andere ouder genoodzaakt om een procedure te starten bij de rechtbank. De andere ouder kan de rechtbank dan verzoeken om de ouder vervangende toestemming te geven voor het erkennen van het kind. Zo kan de erkenner het kind alsnog erkennen.

Als de rechtbank toestemming geeft voor de erkenning van een kind, volgt echter niet automatisch het (gezamenlijk) gezag over het kind. Daar zal de andere ouder apart om moeten verzoeken bij de rechtbank. Het verzoek betreffende de erkenning en het verzoek betreffende het gezag, kunnen wel beide in dezelfde procedure plaatsvinden.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij het verkrijgen van erkenning of (gezamenlijk) gezag van een gespecialiseerd mediator dan wel een familierechtadvocaat? Bij GMW advocaten werken gespecialiseerde mediators en advocaten die u graag bijstaan. Heeft u nog verdere vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een specialist op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer