3 januari 2016

Heeft u uw leverings- en inkoopvoorwaarden op orde?

Door Christiaan Mensink

Een bedrijf  als V&D leek niet weg te denken uit de Nederlandse winkelstraten. Toch dreigt het plotseling om te vallen.

Veel (kleinere) leveranciers van V&D lijden schade, omdat zij zich onvoldoende bewust waren van de inkoopvoorwaarden van V&D. Zij hebben het eigendom van geleverde zaken al aan V&D overgedragen voordat zij zijn betaald. In een faillissement van V&D zullen zij waarschijnlijk achter het net vissen. Dit bewijst maar eens dat ook uw bedrijf met plotseling omvallende leveranciers en/of afnemers kan worden geconfronteerd. Door u goed te laten informeren over de op uw bedrijf toepasselijke voorwaarden, kan een hoop schade in de toekomst worden voorkomen. Zoals uit de gebeurtenissen rondom V&D blijkt is het moment van eigendomsoverdracht belangrijk om rekening mee te houden. Er is echter een groot aantal andere aspecten van leveringsvoorwaarden, waarvan het belangrijk is deze af te stemmen op de concrete praktijk van uw onderneming. Een aantal zal ik hieronder bespreken:

Eigendomsvoorbehoud

Partijen kunnen overeenkomen dat de eigendom van geleverde goederen pas wordt overgedragen op het moment dat er betaald is. Vaak zal dit de verkoper een grote mate van zekerheid geven. Dit hoeft echter niet altijd zo te zijn! Als geleverde goederen worden verwerkt of vermengd kan in bepaalde gevallen het eigendom alsnog teniet gaan.

Moment van betaling en eigendomsoverdracht

Zodra de eigendom van goederen is overgedragen aan de afnemer, verliest de leverancier een belangrijke zekerheid tot betaling. Zodra u de eigendom heeft overgedragen aan uw afnemer, verliest u uw verhaalsmogelijkheden. Indien de afnemer failliet gaat voordat betaling heeft plaatsgevonden is de leverancier slechts een concurrente schuldeiser.

Transportkosten en risico-overgang

Als u spullen levert of afneemt heeft u niet alleen met de koopprijs te maken. Transport, verzekeringen en mogelijke douaneformaliteiten kunnen voor onverwachte bijkomende kosten zorgen. Daarnaast is het erg belangrijk om duidelijk af te spreken op welk moment het risico van het transport overgaat van de leverancier op de afnemer. Dit moment hoeft immers niet gelijktijdig met de eigendomsoverdracht te zijn.

Toepasselijk recht

Het is niet altijd even duidelijk welk recht van toepassing is op een internationaal transport. Een rechtskeuze is voor veel geschillen de oplossing, maar zeker niet in alle. Zo kan buitenlands recht de werking van een rechtskeuzebeding verhinderen. Daarnaast kan het voorkomen dat er meerdere verschillende rechtskeuzes zijn gemaakt in meerdere toepasselijke algemene voorwaarden. Als blijkt dat er buitenlands recht op de overeenkomst van toepassing is, kan dit bij conflicten leiden tot zeer hoge juridische kosten met een onverwachte uitkomst. Door bij het opstellen van contracten grondig te werk te gaan, kan u in veel gevallen ongewenste verrassingen voorkomen.

INCOTERMS

Juist omdat er zoveel verschillende inkoopvoorwaarden kunnen worden gemaakt, is er een internationale standaard voor ontwikkeld: INCOTERMS. Dit zijn 3-letterige afkortingen die veelvuldig in contracten en algemene voorwaarden worden opgenomen. Elke verschillende INCOTERM brengt verschillende rechten en verplichtingen voor afnemer en leverancier met zich mee. De meest bekende zijn EXW en DDP. Een lettercombinatie DDP betekent onder andere dat de eigendom van geleverde spullen pas overgaat op de afnemer als ze bij hem voor de deur zijn bezorgd. Bij EXW gaat daarentegen de eigendom en het risico al op de koper over op het moment dat de vracht het magazijn van de verkoper heeft verlaten.

Inkoop-en/of leveringsvoorwaarden op orde hebben

Het is belangrijk om u bewust te zijn welke inkoop- en/of leveringsvoorwaarden uw afnemers en leveranciers hanteren en wat dit concreet voor uw bedrijf betekent. Heeft u overal al aan gedacht? Mogelijk voor u nadelige voorwaarden kunnen in de toekomst namelijk een grote impact vormen op uw bedrijf. GMW advocaten kan u adviseren over op te stellen voorwaarden en kan de werking van bestaande voorwaarden vertalen naar de praktijk van uw bedrijfsvoering.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer