5 oktober 2020

Help, de curator komt!

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

De afgelopen jaren zijn heel wat bedrijven gefailleerd en men verwacht ook dat veel bedrijven failliet gaat als gevolg van Covid-19.

Iedereen heeft er – al dan niet direct – mee te maken (gehad). Wat gebeurt er als een bedrijf failliet gaat? Wat is de rol van een curator? Wat zijn de spelregels en wie “spelen” er nog meer mee? Vragen waar failliete ondernemers mee zitten, maar ook degene die te maken krijgen met een failliet bedrijf. Daarom nemen we in vogelvlucht een kijkje in de keuken van de curator.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Faillissement

Een faillissement wordt uitgesproken op eigen aangifte, dan wel door een schuldeiser. Op dinsdagen worden de faillissementen uitgesproken, waarna in de middag een curator door de rechtbank wordt aangesteld. De curator wordt gebeld en krijgt enkele gegevens over de onderneming (naam, telefoonnummer bestuurder, KvK nummer). Daarna gaat de curator aan het werk.

Eerste werkzaamheden

Een curator wordt aangesteld om de belangen van de crediteuren te behartigen. Dat is zijn voornaamste taak. Daarnaast heeft hij ook andere belangen in het oog te houden, zoals bijvoorbeeld van de werknemers. Een curator zal zo snel mogelijk een goed overzicht willen hebben van de onderneming, zodat hij snel weet wat hij moet doen. Waar ligt prioriteit. Werknemers hebben altijd prioriteit. Vaak zitten zij al enkele maanden zonder salaris en als curator zal je de werknemers ( in de meeste gevallen) snel willen ontslaan. De werknemers komen bij het UWV terecht en zij zullen de loonverplichtingen over 13 weken voor faillissement en over de opzegtermijn erna overnemen. Om het personeel te mogen ontslaan, heeft de curator toestemming nodig van de rechter-commissaris.

Rechter-commissaris

De rechter-commissaris, vaak rc genoemd, is een andere hoofdrolspeler. Hij houdt toezicht op de curator. Een curator moet altijd verantwoording afleggen aan de rechter-commissaris, middels periodieke verslagen. Het eerste verslag moet binnen 4 weken worden ingediend. Daarnaast moet de curator voor veel beslissingen de toestemming (of machtiging) van de rechter-commissaris hebben. Dat moet voor het ontslag van het personeel, maar ook voor het opzeggen van de huur, verkoop van activa (zoals inventaris).

Andere werkzaamheden

Na een eerste snelle inventarisatie, die meestal al op de dag van uitspraak plaatsvindt (dan wel daags erna), zal de curator een plan van aanpak maken. Daarbij zal hij de activa van de failliete onderneming ten gelde moeten maken. Maar hij zal ook moeten bekijken van wie die activa is. Er kan sprake zijn van een pandrecht van de banken, dan wel bodembeslag/bodemvoorrecht van de Belastingdienst. Er kan sprake zijn van eigendomsvoorbehouden. Kortom, de curator moet snel bezien wie welke rechten heeft. In dat kader is het belangrijk dat de administratie op orde is en gelijk aan de curator wordt overhandigd.

De curator zal alle bekende schuldeisers aanschrijven en hen verzoeken de vordering bij de curator in te dienen en aan te geven of er sprake is van een eigendomsvoorbehoud of andere rechten. Ook anderen crediteuren, dan een bank, kunnen bijvoorbeeld een pandrecht hebben. Een curator moet het doen met de administratie die hij krijgt van de failliet. Het is goed mogelijk dat er een crediteur mist. Het is dus raadzaam om bij slecht betalende debiteuren de Kamer van Koophandel af en toe te controleren, dan wel op www.rechtspraak.nl te kijken wie er failliet zijn. Elke vrijdag worden de faillissementen daar gepubliceerd en de verslagen zijn daar ook te vinden.

Zoals aangegeven zal een curator activa die aan zijn “boedel” behoort ten gelde willen maken. Dat kan hij ook namens de bank doen. Daar kunnen afspraken over worden gemaakt. Een curator heeft meestal adressen van opkopers die hij daarvoor kan inschakelen, maar hij zal ook op de markt zoeken naar bedrijven die wellicht geïnteresseerd zijn. Een doorstart behoort ook tot de mogelijkheden. Voorts zal een curator de debiteuren innen. Het kan ook nodig zijn om een onderneming enige tijd door te laten draaien omdat de kans op een goede verkoopprijs verhoogd. Ook hiervoor heeft de curator toestemming nodig van de rc en dient hij (financiële) verantwoording af te leggen.

Kortom, de curator heeft drukke eerste weken.

Bestuurdersaansprakelijkheid

De meeste curatoren zullen onderzoek naar eventuele bestuurdersaansprakelijkheid dan ook uitstellen tot na de eerste hectische periode. Pas daarna heeft hij (vaak) ook pas een goed beeld van de onderneming en het door het bestuur gevoerde beleid. Indien nodig zal hij tot actie overgaan en een bestuurder aanspraken, al dan niet in rechte. Ook dit gaat niet zonder toestemming van de rechter-commissaris. Als bestuurder is het echter wel heel vervelend indien u hiermee geconfronteerd wordt. Over bestuurdersaansprakelijkheden heb ik eveneens weblogs geschreven, maar u kunt daarover altijd contact met mij opnemen.

Afronding

Hierboven heb ik voor u een korte samenvatting gegeven van de eerste – drukke – werkzaamheden van een curator. Een weblog leent zich niet voor een uitvoerige lezing, dus mocht u nog vragen hebben, schroom dan niet om contact op te nemen.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer