14 juli 2014

Het verhuren van uw woning in tijden van recessie: een slimme zet?

Door Gilyan Parker

De gevolgen van de recessie zijn op de huizenmarkt goed te merken. Veel huizen blijven leegstaan, met alle financiële gevolgen voor de verkoper van dien.

Om de kosten te beperken besluiten daarom steeds meer verkopers om tijdelijk in de rol van verhuurder te kruipen. Dit kan een slimme zet zijn, mits de verhuur goed wordt geregeld. Indien u ook voornemens bent uw woning te verhuren, is het raadzaam in ieder geval met de volgende zaken rekening te houden.

Hypotheekverstrekker

Op de eerste plaats is van belang of uw hypotheekverstrekker met de verhuur instemt. U kunt dit terugvinden in de hypotheekvoorwaarden.

Huurovereenkomst

Voorts dient te worden gekeken wat voor soort huurovereenkomst de voorkeur verdient. Volstaat een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of kan een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur worden gesloten? Voordeel voor u als verhuurder bij  een huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, is dat de huurder geen huurbescherming geniet. Nadeel is dat de overeenkomst daarom met terughoudendheid wordt toegepast en niet altijd door de kantonrechter wordt gehonoreerd. Om te voorkomen dat u later voor onaangename verrassingen komt te staan, is een deskundig advies aan te raden voordat u een dergelijke overeenkomst sluit. In tegenstelling tot de huurovereenkomst naar zijn aard van korte duur, geniet de huurder bij een huurovereenkomst voor bepaalde tijd wel huurbescherming. Deze huurbescherming brengt bijvoorbeeld met zich mee dat een overeenkomst voor bepaalde tijd opgezegd dient te worden. Indien bij de opzegging niet de juiste formaliteiten in acht worden genomen bestaat er een kans dat de huurder in de woning kan blijven zitten. Duidelijke afspraken in de overeenkomst, zoals een uitdrukkelijk overeengekomen ontruimingsbeding, zijn daarom aan te raden. Wij kunnen u hierover nader informeren.

Fiscus

Daarnaast dient u rekening te houden met de fiscus. De belastingdienst maakt onderscheid tussen tijdelijke verhuur en verhuur voor onbepaalde tijd. Indien u uw woning tijdelijk verhuurt, behoudt u veelal de hypotheekaftrek over de woning. De huurovereenkomst worden daarentegen voor 75 % belast als inkomen. Bij een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd is dit andersom: de hypotheekrente is niet meer aftrekbaar, maar de huur is onbelast. Gelet op voorgaande is deskundig advies derhalve aan te raden, alvorens u tot het verhuren van uw woning overgaat.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

19 september 2023

Verhuurders opgelet: huurprijsindexering onder omstandigheden mogelijk volledig buiten toepassing!

De Rechtbank Amsterdam wees op 3 augustus 2023 een opmerkelijk vonnis met betrekking tot de huurprijsverhoging van woonruimtes.

Lees meer

26 juli 2023

De Wet Goed Verhuurderschap (WGV)

Op 1 juli 2023 is de Wet Goed Verhuurderschap (‘WGV’) in werking getreden. Het doel van de WGV is om ongewenste verhuurpraktijken te voorkomen en tegen te gaan. Het gedrag van verhuurders en verhuurbemiddelaars is daarbij centraal gesteld.

Lees meer

18 juli 2023

De Wet vaste contracten

Op 16 mei 2023 is het Wetsvoorstel vaste contracten aangenomen door de Tweede Kamer. Het Wetsvoorstel beoogt tijdelijke huurcontracten voor woonruimten, in de zin van artikel 7:271 lid 1 BW, af te schaffen.

Lees meer