29 juni 2014

Hoe krijg ik mijn woning verkocht als mijn ex niet meewerkt (deel 1)?

Door Gilyan Parker

De gezamenlijke woning van ex-echtgenoten is in menig echtscheiding een bron van irritatie, zeker in crisistijd. Als u niet meer in de woning woont, zult u er zo snel mogelijk van af willen.

Hoe doet u dat als uw ex niet meewerkt? Ik wijs u allereerst op de hobbels die u mogelijk tegenkomt.

Verkooptraject

In de meeste echtscheidingssituaties neemt één van de echtgenoten zijn intrek elders en blijft de ander in de voormalige echtelijke woning achter zolang deze niet is verkocht. De eerste hobbel is het verkooptraject. Zie maar eens voor elkaar te krijgen dat uw weigerachtige ex meewerkt aan het geven van een opdracht aan een makelaar, het nemen van foto’s voor op Funda, het plaatsen van een bord in de tuin etc..

Prijsbepaling

De volgende hobbel is het bepalen van de vraag- en laatprijs. Indien uw ex probeert de verkoop tegen te gaan, zal hij hoog inzetten, terwijl u de vraagprijs juist wil verlagen. Een saboterende ex zal niet akkoord gaan met een in uw visie redelijk bod van potentiële kopers. Ook bent u afhankelijk van uw ex voor het overstappen naar een andere makelaar.

Bezichtigingen

De derde hobbel vormen de bezichtigingen. Misschien moet u wel aan de zijlijn toekijken hoe uw ex de woning verwaarloost. U woont er niet meer en bent dus feitelijk niet in staat er voor te zorgen dat de woning op juiste wijze gepresenteerd wordt voor een bezichtiging. U kunt niet eigenhandig het onderhoud regelen.

Notariële levering

Als u er in bent geslaagd een koper te vinden, moeten de verkoopovereenkomst en de notariële akte van levering nog getekend worden. Ook dat is een probleem als uw ex weigert zijn handtekening te zetten.

Ontruiming

Tot slot dient uw ex de woning te verlaten en leeg op te leveren als de woning eenmaal verkocht is. Ook dat is lastig afdwingbaar.

Oplossingen

U kunt voor een deel handelingen die voor de verkoop en levering van de woning nodig zijn via rechterlijke interventie afdwingen. Er zijn verschillende opties:

  • u kunt een machtiging vragen op grond waarvan u zonder medewerking van uw ex het verkooptraject volledig in eigen hand kunt nemen;
  • u kunt vragen dwangsommen te verbinden aan de diverse verplichtingen die uw ex opgelegd worden;
  • u kunt vragen uzelf als dwangvertegenwoordiger te benoemen van uw ex, zodat u in haar plaats handelingen kan verrichten;
  • u kunt benoeming van een onzijdig persoon vragen; u kunt de rechter verzoeken te bepalen dat zijn vonnis in de plaats treedt van de handtekening van uw ex.

Wees gewaarschuwd, want het is niet eenvoudig om dit voor elkaar te krijgen. Het maakt groot verschil of er kinderen zijn betrokken; hun belang tilt vanzelfsprekend heel zwaar. Afgezien daarvan blijkt in de praktijk dat u een lange adem moet hebben om uiteindelijk van de woning verlost te geraken. Daarover meer in mijn volgende artikel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer