30 november 2014

Indexering alimentatie per 1 januari 2015

Door Gilyan Parker

Per 1 januari 2015 dient de kinder- en partneralimentatie weer te worden verhoogd conform de wettelijke indexering.

Door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) is het percentage voor 2015 vastgesteld op 0,8%. Deze verhoging geldt voor de te betalen kinder- en partneralimentatie die is vastgelegd in een echtscheidingsconvenant of bij voorlopige voorzieningen door de rechter is bepaald.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige dient zelf het door hem/haar te betalen bedrag met de wettelijke indexering te verhogen. De alimentatiegerechtigde hoeft hiertoe de alimentatieplichtige niet aan te schrijven. Echter, het is wel aan te raden om de alimentatieplichtige te wijzen op de wettelijke indexering, indien de verhoging niet wordt doorgevoerd.

Geen wettelijke indexering

De wettelijke indexering geldt niet voor iedereen. Indien de alimentatie is vastgesteld voor 1 januari 1973, er afwijkende afspraken zijn gemaakt over de wettelijke verhoging of de wettelijke indexering is uitgesloten door de rechter, geldt er geen wettelijk indexeringsverhoging.

Terugvorderen van niet-doorberekende indexering

Indien de indexering wel moest worden berekend, maar dit nooit is gebeurd, dan kan de alimentatiegerechtigde het niet-betaalde bedrag over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, van de alimentatieplichtige terug vorderen.

Vragen?

Deze weblog is geschreven in nauwe samenwerking Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie familie- en erfrecht. Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering, of andere zaken op het gebied van familierecht, dan kunt u vanzelfsprekend contact opnemen met Susan Meijler of Bianca Kok-Beekhuizen (telefoonnummer 070-3114064).

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer