5 november 2018

Indexering kinder- en partneralimentatie 2019

Door Susan Meijler

Net als voorgaande jaren, wordt ook dit jaar de kinder- en partneralimentatie weer geïndexeerd.

Dit betekent dat de door u te betalen of ontvangen kinder- en/of partneralimentatie wordt verhoogd met een door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vastgesteld percentage. Indien u diegene bent die kinder- en of partneralimentatie betaalt, betekent dit dat u een hogere alimentatie zult moeten gaan betalen met ingang van 1 januari 2019.

Indexeringspercentage

Het percentage waarmee de alimentatie wordt verhoogd, wordt door de minister van Justitie jaarlijks bepaald. De minister houdt o.a. rekening met de loonstijgingen. Voor het komende jaar, 2019, is het percentage door het CBS vastgesteld op 2,0%.

Aanpassing alimentatiebedrag

De alimentatieplichtige, diegene die de alimentatie betaalt, dient zelf de indexering toe te passen op het alimentatiebedrag. Dit betekent dat vanaf 1 januari 2019 het bedrag aan alimentatie wordt verhoogd met het vastgestelde indexeringspercentage van 2,0%. Indien de alimentatieplichtige de kinder- en/of partneralimentatie niet zelf verhoogt, is het aan te raden om de alimentatieplichtige daar wel op te wijzen. De alimentatieplichtige is overigens verplicht om de indexeringsverhoging door te voeren. Er zijn echter ook gevallen waarin er geen indexering hoeft plaats te vinden.

Geen wettelijke indexering

Niet altijd is de wettelijke indexering van toepassing. Het kan zijn dat door de rechtbank en/of het gerechtshof is bepaald dat de wettelijke indexering is uitgesloten. Ook kan in een echtscheidingsconvenant afwijkende afspraken gemaakt worden over de wettelijke indexering. Ook indien de alimentatie dateert van voor 1 januari 1973 hoeft er niet geïndexeerd te worden.

Niet betaalde indexering

Mocht het zo zijn dat de alimentatieplichtige de alimentatie niet verhoogt met de wettelijke indexering, dan is het mogelijk om de niet-betaalde indexering over maximaal vijf jaar, met terugwerkende kracht, terug te vorderen. Het is uiteraard aan de alimentatiegerechtigde om de alimentatieplichtige hierop te wijzen en te verzoeken het niet betaalde bedrag te voldoen. Afhankelijk van het alimentatiebedrag, kan dit behoorlijk oplopen.

Voorbeeld

Aan de hand van onderstaand voorbeeld zal ik proberen een en ander te verduidelijken.

In 2018 is de alimentatie vastgesteld op een bedrag van € 1.000,– per maand. Tenzij er afwijkende afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de wettelijke indexering, zal dit bedrag per 1 januari 2019 verhoogd dienen te worden met 2,0%. Dit komt neer op en verhoging van € 20,–. Per 1 januari 2019 dient door de alimentatieplichtige totaal een bedrag van € 1.020,– per maand aan de alimentatiegerechtigde te worden voldaan.

Als in 2015 de alimentatie is vastgesteld op € 1.000,–, dan dient per 1 januari 2016, en elk jaar daarna, de alimentatie verhoogd te worden met de wettelijke indexering. In 2016 was dit percentage 1,3%, in 2017 2,1%, in 2018 1,5% en in 2019, zoals gezegd, 2,0%. In onderstaande tabel ziet u wat de jaarlijkse indexering doet met het in 2015 vastgestelde alimentatiebedrag van € 1.000,–.

Jaar              Indexeringspercentage      Bedrag incl. indexering

2016                1,3%                                           € 1.013,00

2017                2,1%                                              € 1.034,27

2018                1,5%                                              € 1.049,78

2019                2,0%                                              € 1.070,78

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat een alimentatie van € 1.000,– die is vastgesteld in 2015, per 1 januari 2019 € 1.070,09 bedraagt.

Deze blog is geschreven in nauwe samenwerking met Bianca Kok-Beekhuizen, legal assistant van de sectie Familie en Erfrecht. Mocht u vragen hebben over de wettelijke indexering van alimentatie of heeft u andere familierechtelijke vragen, dan help ik u uiteraard graag verder.

 

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer