22 januari 2015

Indexering van alimentatie

Door Gilyan Parker

Het is weer januari. Alimentatieontvangers en –betalers opletten geblazen dus, want de alimentatie wordt weer geïndexeerd. 

Alimentatie is onderhevig aan indexering. Voor alimentatie geldt niet de algemene inflatiecorrectie, er is een aparte indexering voor. Elk jaar wordt in november bekend gemaakt wat het alimentatie-indexeringspercentage voor het daaropvolgende jaar is. Alimentatieontvangers en – betalers moeten dit zelf bijhouden en dus zelf de bedragen aanpassen. Op internet kunt u de nieuwe percentages vinden.

Berekening

Er wordt index op index gerekend. Bijvoorbeeld: De alimentatie is op 15 september 2013 vastgesteld op € 400,– per maand. Dan bedraagt de alimentatie in 2014 € 403,60 per maand (€ 400,— vermeerderd met het indexeringspercentage voor 2014 van 0,9 %) en in 2015 € 406,38 per maand (€ 403,60 vermeerderd met het indexeringspercentage voor 2015 van 0,9%). Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) is een rekentool te vinden met behulp waarvan u heel gemakkelijk de nieuwe voor u geldende bedragen berekent. U hoeft enkel het alimentatiebedrag in te vullen en het jaartal wanneer de alimentatie is vastgesteld.

Verjaring

De alimentatieontvanger kan niet tot in de lengte der dagen achterstallige indexering opeisen bij de alimentatiebetaler. De verjaringstermijn bedraagt 5 jaar. Verjaring betekent dat een vordering niet meer opeisbaar is bij de rechtbank. De ontvanger kan deze termijn doorbreken door stuiting. Door de stuiting vangt de termijn van 5 jaar opnieuw aan, inclusief het gedeelte dat al is verstreken. Stuiting geschiedt door een schriftelijke sommatie van de ontvanger aan de betaler om alsnog de achterstallige alimentatie te voldoen. In genoemd voorbeeld kan de ontvanger de indexeringsachterstand over oktober 2013 tot en met september 2018 terugvorderen. Daarna niet meer. De indexeringsachterstand over november 2013 kan worden opgeëist tot en met oktober 2018 etc. Als de ontvanger de verjaringstermijn van 5 jaar tussentijds stuit, bijvoorbeeld in december 2014, dan begint de termijn van 5 jaar te lopen in december 2014.

Rechtsverwerking

Naast verjaring kan het recht om achterstallige alimentatie, en dus ook achterstallige indexering, te vorderen vervallen door rechtsverwerking. Daarvan is sprake als de ontvanger door bepaalde handelingen aan de betaler de indruk heeft gegeven geen aanspraak meer te maken op de achterstallige alimentatie. Dat wordt niet snel aangenomen in de rechtspraak. Het enkel verstrijken van de tijd is in ieder geval niet genoeg.

Advies

Als u verlaging van de alimentatie wenst, check dan voordat u uw ex daarover aanspreekt of u niet een indexeringsachterstand heeft. Die kan flink oplopen omdat met index over index wordt gerekend. Als index niet wordt betaald, wacht dan niet te lang met de invordering daarvan, maar trek tussentijds (schriftelijk) aan de bel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer