22 januari 2015

Indexering van alimentatie

Door Gilyan Parker

Het is weer januari. Alimentatieontvangers en –betalers opletten geblazen dus, want de alimentatie wordt weer geïndexeerd. 

Alimentatie is onderhevig aan indexering. Voor alimentatie geldt niet de algemene inflatiecorrectie, er is een aparte indexering voor. Elk jaar wordt in november bekend gemaakt wat het alimentatie-indexeringspercentage voor het daaropvolgende jaar is. Alimentatieontvangers en – betalers moeten dit zelf bijhouden en dus zelf de bedragen aanpassen. Op internet kunt u de nieuwe percentages vinden.

Berekening

Er wordt index op index gerekend. Bijvoorbeeld: De alimentatie is op 15 september 2013 vastgesteld op € 400,– per maand. Dan bedraagt de alimentatie in 2014 € 403,60 per maand (€ 400,— vermeerderd met het indexeringspercentage voor 2014 van 0,9 %) en in 2015 € 406,38 per maand (€ 403,60 vermeerderd met het indexeringspercentage voor 2015 van 0,9%). Op de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) is een rekentool te vinden met behulp waarvan u heel gemakkelijk de nieuwe voor u geldende bedragen berekent. U hoeft enkel het alimentatiebedrag in te vullen en het jaartal wanneer de alimentatie is vastgesteld.

Verjaring

De alimentatieontvanger kan niet tot in de lengte der dagen achterstallige indexering opeisen bij de alimentatiebetaler. De verjaringstermijn bedraagt 5 jaar. Verjaring betekent dat een vordering niet meer opeisbaar is bij de rechtbank. De ontvanger kan deze termijn doorbreken door stuiting. Door de stuiting vangt de termijn van 5 jaar opnieuw aan, inclusief het gedeelte dat al is verstreken. Stuiting geschiedt door een schriftelijke sommatie van de ontvanger aan de betaler om alsnog de achterstallige alimentatie te voldoen. In genoemd voorbeeld kan de ontvanger de indexeringsachterstand over oktober 2013 tot en met september 2018 terugvorderen. Daarna niet meer. De indexeringsachterstand over november 2013 kan worden opgeëist tot en met oktober 2018 etc. Als de ontvanger de verjaringstermijn van 5 jaar tussentijds stuit, bijvoorbeeld in december 2014, dan begint de termijn van 5 jaar te lopen in december 2014.

Rechtsverwerking

Naast verjaring kan het recht om achterstallige alimentatie, en dus ook achterstallige indexering, te vorderen vervallen door rechtsverwerking. Daarvan is sprake als de ontvanger door bepaalde handelingen aan de betaler de indruk heeft gegeven geen aanspraak meer te maken op de achterstallige alimentatie. Dat wordt niet snel aangenomen in de rechtspraak. Het enkel verstrijken van de tijd is in ieder geval niet genoeg.

Advies

Als u verlaging van de alimentatie wenst, check dan voordat u uw ex daarover aanspreekt of u niet een indexeringsachterstand heeft. Die kan flink oplopen omdat met index over index wordt gerekend. Als index niet wordt betaald, wacht dan niet te lang met de invordering daarvan, maar trek tussentijds (schriftelijk) aan de bel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer