22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Door Christiaan Mensink

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Zo kunnen ze in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Onder omstandigheden kan een bank worden verplicht (opnieuw) een contractuele relatie met een onderneming aan te gaan. Dat gebeurt op basis van haar bijzondere zorgplicht.

Een bank dient telkens te bezien tot welke zorg de bank in het concrete geval jegens de onderneming is gehouden. De juiste zorg wordt namelijk bepaalt door verschillende omstandigheden. En omdat omstandigheden kunnen veranderen, dient dit telkens opnieuw te gebeuren. In dit systeem past uitsluiting van een bepaalde dienst bij voorbaat door een bank niet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aangaan van een standaard contractuele relatie (zoals een simpele betaalrekening) met een onderneming.

Zonder toegang tot een betaalrekening is het simpelweg niet meer (goed) mogelijk om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ook maakt dit de algemene deelname aan de gehele samenleving een stuk moeilijker. Zeker in het digitale tijdperk waarin we nu leven. De weigering van een bank om een contractuele relatie met een onderneming aan te gaan kan grote gevolgen hebben. In het bijzonder wanneer deze relatie betrekking heeft tot een betaalrekening. Dit kan derhalve leiden tot uitsluiting van een onderneming van het maatschappelijk verkeer en de samenleving.

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het niet willen aangaan van een bankrelatie vereist iedere keer juridische toetsing op grond van de bancaire zorgplicht. Hetzelfde geldt voor een opzegging van een bankrekening door een bank. Daarbij dient men een belangenafweging te maken. Voor een rechtsgeldige opzegging – of weigering om een bankrekening te openen – dient dan dus wel sprake te zijn van voldoende reële en concrete risico’s op bijvoorbeeld witwassen en/of terrorisme financiering. Daarnaast heeft een onderneming groot belang bij het gebruik kunnen maken van een bankrekening, hetgeen zwaar weegt in het voordeel van de onderneming. Onder omstandigheden kan een bank worden verplicht tot herstel van de bankrelatie, zo heeft de Hoge Raad op 5 november 2021 nog geoordeeld.

Wat kan GMW advocaten voor mij doen?

De advocaten van onze sectie Ondernemingsrecht & Insolventie hebben veel ervaring met het onderhandelen met banken omtrent het (her)openen van betaalrekeningen voor ondernemers en particulieren. Ook staat de sectie Ondernemingsrecht & Insolventie ondernemers bij in het geval van een aangezegde kredietopzegging. In de meeste gevallen leiden de onderhandelingen tot herstel van de bankrelatie of voortzetting van de kredietrelatie. Indien nodig en mogelijk zal het herstel van een bankrelatie in rechte worden afgedwongen. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van een kort geding procedure.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

3 juli 2024

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

Een faillissementscurator besteedt een groot deel van zijn tijd aan een mogelijke doorstart van een deel van de onderneming. Natuurlijk heeft zijn boedel daar belang bij. Maar ook de doorstartende partij zelf.

Lees meer

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer