22 maart 2022

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Door Martijn Dellebeke

Het hebben van een bankrekening is voor een onderneming in de meeste gevallen noodzakelijk.

Zo kunnen ze in volle omvang aan het maatschappelijk verkeer deelnemen. Onder omstandigheden kan een bank worden verplicht (opnieuw) een contractuele relatie met een onderneming aan te gaan. Dat gebeurt op basis van haar bijzondere zorgplicht.

Een bank dient telkens te bezien tot welke zorg de bank in het concrete geval jegens de onderneming is gehouden. De juiste zorg wordt namelijk bepaalt door verschillende omstandigheden. En omdat omstandigheden kunnen veranderen, dient dit telkens opnieuw te gebeuren. In dit systeem past uitsluiting van een bepaalde dienst bij voorbaat door een bank niet. Denk daarbij bijvoorbeeld aan het aangaan van een standaard contractuele relatie (zoals een simpele betaalrekening) met een onderneming.

Zonder toegang tot een betaalrekening is het simpelweg niet meer (goed) mogelijk om aan het maatschappelijk verkeer deel te nemen. Ook maakt dit de algemene deelname aan de gehele samenleving een stuk moeilijker. Zeker in het digitale tijdperk waarin we nu leven. De weigering van een bank om een contractuele relatie met een onderneming aan te gaan kan grote gevolgen hebben. In het bijzonder wanneer deze relatie betrekking heeft tot een betaalrekening. Dit kan derhalve leiden tot uitsluiting van een onderneming van het maatschappelijk verkeer en de samenleving.

Is een bank verplicht om een bedrijf een betaalrekening aan te bieden?

Het niet willen aangaan van een bankrelatie vereist iedere keer juridische toetsing op grond van de bancaire zorgplicht. Hetzelfde geldt voor een opzegging van een bankrekening door een bank. Daarbij dient men een belangenafweging te maken. Voor een rechtsgeldige opzegging – of weigering om een bankrekening te openen – dient dan dus wel sprake te zijn van voldoende reële en concrete risico’s op bijvoorbeeld witwassen en/of terrorisme financiering. Daarnaast heeft een onderneming groot belang bij het gebruik kunnen maken van een bankrekening, hetgeen zwaar weegt in het voordeel van de onderneming. Onder omstandigheden kan een bank worden verplicht tot herstel van de bankrelatie, zo heeft de Hoge Raad op 5 november 2021 nog geoordeeld.

Wat kan GMW advocaten voor mij doen?

De advocaten van onze sectie Ondernemingsrecht & Insolventie hebben veel ervaring met het onderhandelen met banken omtrent het (her)openen van betaalrekeningen voor ondernemers en particulieren. Ook staat de sectie Ondernemingsrecht & Insolventie ondernemers bij in het geval van een aangezegde kredietopzegging. In de meeste gevallen leiden de onderhandelingen tot herstel van de bankrelatie of voortzetting van de kredietrelatie. Indien nodig en mogelijk zal het herstel van een bankrelatie in rechte worden afgedwongen. Dat kan bijvoorbeeld door het voeren van een kort geding procedure.

Wilt u meer weten over dit onderwerp? Neem dan gerust contact met ons op.

 

Martijn Dellebeke

Martijn Dellebeke

Advocaat

Martijn is advocaat binnen de sectie Ondernemings- en Insolventierecht en is gespecialiseerd in het insolventierecht en dispute resolution.

Gerelateerde blogs

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer