17 juli 2017

Kunt u vertrouwen op informatie van het pensioenfonds?

Door Koen Vermeulen

Bijna alle werknemers bouwen pensioen op via de werkgever. Meestal bij een pensioenfonds en soms via een pensioenverzekeraar.

De uitvoerders van uw pensioen moeten u regelmatig op de hoogte houden van uw pensioen. Maar wat als u foutieve informatie heeft gekregen? In deze blog leg ik u uit of en hoe u de pensioenuitvoerder kunt houden aan (verkeerde) informatie die u gekregen heeft.

Uniform pensioenoverzicht

Elk jaar stuurt uw pensioenuitvoerder u een brief; het zogeheten uniform pensioenoverzicht (UPO). Hierin staat wat uw opgebouwde pensioen is. Het komt wel eens voor dat hier fouten in staan. Er staat bijvoorbeeld dat u aanspraak heeft op € 25.000,- bruto pensioen bij pensionering, en bij uw pensionering blijkt dit maar € 15.000,- bruto per jaar te zijn. Kunt u dan toch € 25.000,- eisen?

Uit de rechtspraak blijkt dat een beroep op gerechtvaardigd vertrouwen op de (te rooskleurige) informatie in de UPO meestal niet slaagt. Want de lijn in de rechtspraak is dat de pensioenuitvoerder zich erop kan beroepen dat het pensioenreglement bepalend is en niet de UPO. Een UPO is volgens de meeste rechters namelijk niet een rechtshandeling van de pensioenuitvoerder waarmee de pensioenuitvoerder een (betalings)verplichting in het leven roept, maar alleen een informatief bericht.

Wanneer wel een hoger pensioen claimen?

Tóch kunt u in sommige gevallen de pensioenuitvoerder wel houden aan de rooskleurige informatie in de UPO. Dan hangt het er bijvoorbeeld vanaf of u al jarenlang die foute informatie heeft gekregen, of u op basis daarvan juist geen aanvullende (pensioen)voorzieningen heeft afgesloten, of heeft besloten eerder te stoppen met werken. Als u aantoont door die verkeerde informatie in een nadeligere situatie terecht te zijn gekomen, dan kunt u de pensioenuitvoerder mogelijk wel aan de hogere pensioenuitkering houden. Zie daarover mijn eerder geschreven blog.

Wel vertrouwen op voorstel pensioenfonds

Wat nu als u verkeerde, te rooskleurige, informatie krijgt van het pensioenfonds in reactie op een concrete vraag of bijvoorbeeld een aanvraag voor vervroegd pensioen? Dan maakt uw vordering meer kans van slagen. Dat blijkt uit een zaak bij de Rechtbank Den Haag dit voorjaar. Het Pensioenfonds Metaal had in reactie op een aanvraag voor vervroegd pensioen te hoge bedragen vermeld, maar wilde dat hoge pensioen niet betalen. Daarop mocht de gepensioneerde wél vertrouwen, omdat dit een concreet voorstel van het pensioenfonds was. Op basis hiervan had de werknemer besloten te stoppen met werken. Het pensioenfonds mocht dus de fout niet rechtzetten en moet het hogere pensioen betalen

Wat nu?

Voelt u zich benadeeld of op het verkeerde been gezet door (verkeerde) informatie van uw pensioenfonds, dan kunt u afhankelijk van uw omstandigheden in overleg met de pensioenuitvoerder of via de rechter uw schade proberen te verhalen. GMW advocaten kan u daarin adviseren en bijstaan.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer