7 juli 2021

Landjepik

Door Raymond de Mooij

In de zomer van 2019 stond ik samen met Ton Winkelhaak op een balkon in de Schilderswijk.

De buitendienstmedewerker van vastgoedonderneming Keihard B.V. wees naar de tuin beneden. “Kijk, volgens de kadastrale tekeningen hoort dat stuk grond bij ons perceel, maar buurman Ed Mandemaker heeft de vierkante meters bij zijn Griekse restaurant getrokken en er een keuken gebouwd. Wij zijn daar kortgeleden achter gekomen.”

In een kort briefje sommeerde ik Mandemaker om de keuken af te breken en de grond weer aan mijn cliënt beschikbaar te stellen. De advocaat van de man, mr. Van der Nat, reageerde per e-mail. ‘Mijn cliënt heeft het stukje grond meer dan tien jaar in gebruik. Hij wist niet beter dan dat de grond van hem was. Er is ex artikel 3:99 BW derhalve sprake van verkrijgende verjaring. Cliënt is eigenaar van de grond geworden.’ Keihard B.V. nam met dat antwoord geen genoegen. In een gerechtelijke procedure vorderde ik dat Ed Mandemaker veroordeeld werd om de bewuste vierkante meters te ontruimen en terug te geven.

De zitting vond plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag, behandelend rechter was mevrouw mr. Kloek. Nadat advocaat Van der Nat had betoogd dat zijn cliënt eigenaar van de grond was geworden, wees ik erop dat alleen een partij die te goeder trouw is een beroep op verkrijgende verjaring toekomt. “Volgens geldende jurisprudentie kan er van goede trouw geen sprake zijn, indien in het kadaster simpel achterhaald kan worden wie de rechtmatige eigenaar van de grond is. De heer Mandemaker had die mogelijkheid.” Rechter mr. Kloek deelde mijn mening. Twee weken later werd Mandemaker veroordeeld om zijn keuken af te breken en te ontruimen.

Nadat ik de deurwaarder opdracht had gegeven om het vonnis te betekenen, kreeg ik een telefoontje van Ton Winkelhaak. “Ik heb met mijn baas gesproken. Hij wil zoals hij het zelf zegt ‘de nek van Mandemaker niet afsnijden’. Dus de man krijgt de gelegenheid om het bewuste stukje grond van ons te kopen.”

Of Ed Mandemaker blij was en die kans met beide handen aangreep? Nee, niet echt. Mr. Van der Nat bleef tot op de laatste cent onderhandelen over de koopprijs van de paar vierkante meters grond. Er zijn nu eenmaal mensen die altijd nog een onsje meer willen.

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer