7 juli 2021

Landjepik

Door Raymond de Mooij

In de zomer van 2019 stond ik samen met Ton Winkelhaak op een balkon in de Schilderswijk.

De buitendienstmedewerker van vastgoedonderneming Keihard B.V. wees naar de tuin beneden. “Kijk, volgens de kadastrale tekeningen hoort dat stuk grond bij ons perceel, maar buurman Ed Mandemaker heeft de vierkante meters bij zijn Griekse restaurant getrokken en er een keuken gebouwd. Wij zijn daar kortgeleden achter gekomen.”

In een kort briefje sommeerde ik Mandemaker om de keuken af te breken en de grond weer aan mijn cliënt beschikbaar te stellen. De advocaat van de man, mr. Van der Nat, reageerde per e-mail. ‘Mijn cliënt heeft het stukje grond meer dan tien jaar in gebruik. Hij wist niet beter dan dat de grond van hem was. Er is ex artikel 3:99 BW derhalve sprake van verkrijgende verjaring. Cliënt is eigenaar van de grond geworden.’ Keihard B.V. nam met dat antwoord geen genoegen. In een gerechtelijke procedure vorderde ik dat Ed Mandemaker veroordeeld werd om de bewuste vierkante meters te ontruimen en terug te geven.

De zitting vond plaats in het Paleis van Justitie in Den Haag, behandelend rechter was mevrouw mr. Kloek. Nadat advocaat Van der Nat had betoogd dat zijn cliënt eigenaar van de grond was geworden, wees ik erop dat alleen een partij die te goeder trouw is een beroep op verkrijgende verjaring toekomt. “Volgens geldende jurisprudentie kan er van goede trouw geen sprake zijn, indien in het kadaster simpel achterhaald kan worden wie de rechtmatige eigenaar van de grond is. De heer Mandemaker had die mogelijkheid.” Rechter mr. Kloek deelde mijn mening. Twee weken later werd Mandemaker veroordeeld om zijn keuken af te breken en te ontruimen.

Nadat ik de deurwaarder opdracht had gegeven om het vonnis te betekenen, kreeg ik een telefoontje van Ton Winkelhaak. “Ik heb met mijn baas gesproken. Hij wil zoals hij het zelf zegt ‘de nek van Mandemaker niet afsnijden’. Dus de man krijgt de gelegenheid om het bewuste stukje grond van ons te kopen.”

Of Ed Mandemaker blij was en die kans met beide handen aangreep? Nee, niet echt. Mr. Van der Nat bleef tot op de laatste cent onderhandelen over de koopprijs van de paar vierkante meters grond. Er zijn nu eenmaal mensen die altijd nog een onsje meer willen.

Deze column is geschreven voor Den Haag Centraal, waarin Raymond de Mooij maandelijks schrijft over wat hij meemaakt in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer