17 augustus 2015

Latente belastingclaim bij echtscheiding

Door Gilyan Parker

Een latente belastingclaim is een uitgestelde schuld aan de belastingdienst. Als u bij echtscheiding vermogen gaat delen waarover u later met de fiscus moet afrekenen, dient u rekening te houden met deze toekomstige claim.

Hoe?

Wat is een latente belastingclaim?

Dat is een schuld aan de fiscus waarvan de door de wet gestelde voorwaarden voor het intreden van die schuld nog niet zijn vervuld, maar die in de toekomst waarschijnlijk wel zullen worden vervuld. Denk aan een lijfrentepolis (maar bijvoorbeeld ook aandelen in een B.V.). Een dergelijke polis vertegenwoordigt een bepaalde waarde bij scheiding. In de toekomst moet belasting worden betaald over de uitkeringen uit deze polis. Bij de verdeling van zo’n polis bij echtscheiding dient daarmee rekening te worden gehouden. Als u deze polis krijgt toebedeeld, dient u de helft van de waarde van deze polis aan uw ex uit te keren, maar wel verminderd met belasting die u in de toekomst over de uitkeringen verschuldigd zult zijn. Hoe moet de latente belastingschuld becijferd worden? Dat hangt er van af tegen welke waarde bijvoorbeeld een polis aan u wordt toebedeeld. Dat kan tegen de afkoopwaarde zijn. Dat is de waarde van de polis als u deze bij scheiding zou afkopen. Die waarde is meestal een stuk lager dan de contante waarde, de waarde van de polis indien deze wordt voortgezet. Bij toedeling tegen de afkoopwaarde dient de latente belastingclaim te worden becijferd op het actuele belastingtarief. De latente belastingclaim over uw polis is € 5.200,– als u bij echtscheiding onder het 52%-tarief valt en de polis dan een waarde van € 10.000,– vertegenwoordigt. U zult dan € 2.400,– aan uw ex moeten vergoeden bij een fifty-fifty verdeling. Bij toedeling van de polis aan u tegen de contante waarde wordt bij het becijferen van de latente belastingclaim uitgegaan van een contant belastingtarief. Het belastingpercentage zal dan contant moeten worden gemaakt. Hoe dat precies in zijn werk gaat is een aparte tak van sport. Het gaat te ver om daar nu op in te gaan. Het actuele belastingpercentage en het contante belastingpercentage kunnen aanzienlijk uiteenlopen waarmee het financieel belang van de discussie over de hoogte van dit percentage gegeven is. AdviesIn de praktijk wordt de latente belastingclaim nog al eens over het hoofd gezien omdat velen niet realiseren dat later alsnog met de fiscus moet worden afgerekend. Laat u voorlichten door een fiscalist of advocaat om ongelijkheid of onaangename verrassingen te voorkomen.

Toekomst

Voorlopig is het wetsvoorstel nog toekomstmuziek. Er zijn in het verleden vaker wetsvoorstellen herziening kinderalimentatie ingediend die het niet hebben gehaald. Het is afwachten hoe de politiek zich ontwikkelt, want daar hangt het al dan niet in werking treden van het wetsvoorstel ook in sterke mate van af.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer