31 mei 2018

Moet ik alimentatie betalen? Deel II

Door Dylan Bertsch

Een viertal vragen om meer informatie te geven over het veelbesproken onderwerp alimentatie.

In deel I heb ik antwoord gegeven op een viertal vragen die betrekking hebben op het onderwerp alimentatie. In dit deel behandel ik nog eens een viertal vragen in de hoop u wat meer informatie te geven over het veelbesproken onderwerp alimentatie.

1. Hoeveel alimentatie moet ik betalen?

Over het algemeen is deze vraag niet direct te beantwoorden. Het is op voorhand namelijk niet te zeggen hoeveel kinder- en/of partneralimentatie u dient te betalen; dit is afhankelijk van een groot aantal omstandigheden. Denk daarbij aan uw inkomen, het inkomen van uw ex-partner, de leeftijd van uw kind(eren), toeslagen zoals kindgebonden budget etc. De hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie dient dan ook te worden berekend.

 

2. Hoe wordt de alimentatie berekend?

Kinderalimentatie
– Allereerst dient er te worden gekeken naar de behoefte van uw kind. Ofwel, wat kost uw kind per maand? Om de behoefte te berekenen is door de Rechtspraak en het Nibud een systeem ontwikkeld. Daarbij wordt gekeken naar de leeftijd van uw kind, uw inkomen en het inkomen van uw ex-partner. Als voorbeeld neem ik een bedrag van € 300,- per maand.

– Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van zowel uw ex-partner als u. Ofwel, welke bedragen hebben uw ex-partner en u beschikbaar om in de behoefte van uw kind van € 300,- per maand te voorzien?

– Ten slotte wordt gekeken naar de zorgkorting. Ofwel, hoe vaak is uw kind bij uw ex-partner en hoe vaak is uw kind bij u?

– Een advocaat berekent vervolgens aan de hand hiervan uit hoe de behoefte van € 300,- per maand moet worden verdeeld over de ouders en hoeveel kinderalimentatie u dient te betalen (of dient te ontvangen).

Partneralimentatie
– Ook voor wat betreft de partneralimentatie dient er te worden gekeken naar een behoefte, namelijk de behoefte van de minstverdienende partner. Ofwel, wat heeft de minstverdienende partner nodig per maand? Er is een aantal manieren om die behoefte te berekenen. Als voorbeeld neem ik een bedrag van € 2.000,– per maand.

– Vervolgens wordt gekeken naar de behoeftigheid van de minstverdienende partner. Ofwel, kan de minstverdienende partner zelf zorgdragen voor deze € 2.000,- per maand? Als het antwoord daarop ja is, dan is het niet nodig om partneralimentatie vast te stellen. Als het antwoord daarop nee is, omdat de minstverdienende partner bijvoorbeeld een inkomen heeft van € 1.200,- per maand, dan heeft deze partner dus nog een behoefte van € 800,- per maand.

– Vervolgens wordt gekeken naar de draagkracht van de meestverdienende partner. Ofwel, welk bedrag heeft de meestverdienende partner beschikbaar om in de behoefte van de minstverdienende partner van € 800,- per maand te voorzien?

– Een advocaat geeft u vervolgens antwoord op de vraag hoeveel partneralimentatie u dient te betalen (of dient te ontvangen).

 

3. Tot wanneer moet ik alimentatie betalen?

Kinderalimentatie
De verplichting tot het betalen van kinderalimentatie loopt door totdat uw kind de leeftijd van 21 jaar heeft bereikt. U dient de kinderalimentatie tot de leeftijd van 18 jaar aan de andere ouder te betalen. Vanaf de leeftijd van 18 jaar kunt u de kinderalimentatie rechtstreeks aan uw kind of aan de andere ouder betalen.

Partneralimentatie
De verplichting tot het betalen van partneralimentatie duurt in principe 12 jaar. Zo is dat bepaald bij wet. Het gebeurt echter steeds vaker dat de termijn van 12 jaar wordt ingekort. Daarnaast is er ook een uitzondering: wanneer u korter dan 5 jaar gehuwd bent én u geen gezamenlijke kinderen heeft, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Dus als u 3 jaar getrouwd bent én u geen gezamenlijke kinderen heeft, dan duurt de partneralimentatieverplichting 3 jaar.

 

4. Is er een nieuwe wet over partneralimentatie?

Omdat er in de media veel aandacht is voor het onderwerp alimentatie, wordt deze vraag veel aan ons gesteld. Het antwoord op deze vraag is vooralsnog nee. Op 19 juni 2015 is er een wetsvoorstel ingediend met betrekking tot partneralimentatie. Dit wetsvoorstel is vervolgens op 14 maart 2017 gewijzigd. Het wetsvoorstel is momenteel in behandeling bij de Tweede Kamer. Het wetsvoorstel moet eerst door de Tweede Kamer worden goedgekeurd, waarna de Eerste Kamer ook akkoord dient te gaan. Pas daarna kan de wet worden gewijzigd.

Heeft u nog andere vragen over dit onderwerp? Voelt u zich dan vrij om contact met mij op te nemen. 

 

Deel I van deze weblog vindt u hier. 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer