7 juli 2015

Nieuw bij GMW: De Woningcorporatie Desk

Door Gilyan Parker

Woningcorporaties krijgen extra aandacht bij GMW Advocaten, omdat ze te maken hebben met vastgoedregelgeving op zeer veel verschillende gebieden. Om Woningcorporaties nog beter van dienst te zijn, heeft GMW Advocaten de Woningcorporatie Desk opgericht.

Daarin is alle juridische kennis en kunde waaraan woningcorporaties behoefte hebben, gebundeld.

GMW Advocaten heeft ruim 25 jaar ervaring met het bijstaan van woningcorporaties ‘in de wijk’ bij het aangaan en de beëindiging van huurovereenkomsten, overlastproblematiek, gebreken aan het gehuurde, medehuur, onderhuur, hennep, kraken, huurprijs- en serviceperikelen, et cetera. Eveneens behoort de bijstand bij renovatieprojecten tot de expertise van GMW Advocaten. Door onze Woningcorporatie Desk in te schakelen weet u zeker dat u de juiste weg bewandelt bij problemen of vraagstukken.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 mei 2024

Verkrijgende verjaring, erfgrens en bezit te goeder trouw

Met regelmaat behandelen wij geschillen omtrent verkrijging van grond door verjaring.

Lees meer

28 maart 2024

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur

Mandeligheid van een gemeenschappelijke muur is niet zelden een punt van discussie tussen buren: is de schutting tussen twee tuinen gemeenschappelijk eigendom? Zo ja, mag de ene buurman dan (mede) op kosten van de andere buurman onderhoud uitvoeren of de schutting zelfs geheel vervangen?

Lees meer

22 februari 2024

Wat is de waarde van gemeenschappelijke grond in de VvE?

Het is geen onbekend verschijnsel: een lid van de VvE blijkt zijn tuin of dakterras te hebben uitgebreid buiten de grenzen van zijn privé gedeelte, en vraagt achteraf aan de VvE om deze toestand te legaliseren.

Lees meer