28 februari 2016

Nog altijd geen duidelijkheid over partneralimentatie voor alleenstaande ouders

Door Gilyan Parker

In mijn eerdere blog over de gevolgen van het sinds 1 januari 2015 aan alleenstaande ouders toekomende (hogere) kindgebonden budget op de hoogte van kinderalimentatie, schreef ik nog dat er eindelijk duidelijkheid was.

Dat geldt niet voor de invloed van dit kindgebonden budget op de hoogte van partneralimentatie

Kinderalimentatie voor alleenstaande ouders

De Hoge Raad heeft op 9 oktober 2015 uitgemaakt dat het kindgebonden budget niet moet worden gezien als een tegemoetkoming in de kosten van kinderen, zoals kinderbijslag, maar als inkomen. Het telt in de berekening van kinderalimentatie dus mee bij het inkomen van de alleenstaande ouder. Deze manier van rekenen heeft een hogere kinderalimentatie tot gevolg. Als niet alleen kinderalimentatie betaald moet worden, maar ook partneralimentatie rijst te vraag hoe in het kader daarvan met het kindgebonden budget moet worden omgegaan.

Partneralimentatie

Er zijn meerdere opvattingen denkbaar, maar de twee belangrijkste zijn de volgende. Ofwel het kindgebonden budget wordt opgeteld bij het inkomen van de echtgenoot die recht heeft op partneralimentatie. Ofwel het kindgebonden budget is een inkomensondersteuning met slechts een aanvullend karakter en telt niet mee bij het inkomen. Tot voor kort werd in de meeste uitspraken (bv. Rb. Noord-Holland 3 december 2015, ECLI:NL:RBNHO:2015:10724) de eerste opvatting gevolgd. Hoe meer inkomen de rechthebbende echtgenoot heeft hoe minder recht op partneralimentatie. Het kindgebonden budget vermindert dus de behoefte aan partneralimentatie. Het Hof Den Haag heeft echter recentelijk de andere opvatting overgenomen in zijn uitspraak van 27 januari 2016, ECLI:NL:GHDHA:2016:116. Het Hof trekt de parallel met huursubsidie. Huursubsidie wordt in alimentatieland niet als inkomen gezien wegens het aanvullende karakter daarvan. Huursubsidie vermindert dus niet de behoefte aan partneralimentatie. Omdat het kindgebonden budget eveneens een aanvullend karakter heeft, net als huursubsidie, houdt het hof bij de berekening van de behoefte van de ontvanger aan partneralimentatie geen rekening met deze inkomensafhankelijke inkomensondersteuning. Het Hof zit het kindgebonden budget dus niet als inkomen.

Hoe nu verder?

Er leek een duidelijke lijn te worden getrokken in de rechtspraak, maar die is doorbroken met de uitspraak van Hof Den Haag. Hoe dit verder gaat, is nog een groot vraagteken. Naar ik hoop wordt de Hoge Raad op korte termijn verzocht zijn licht over dit probleem te laten schijnen. Tot die tijd zult u het moeten doen met rechtsonzekerheid.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer