17 augustus 2015

17 september 2015 “Wat maak je me nou?” De lezing van GMW advocaten en Bouwstad Projectmanagement B.V.

Door Gilyan Parker

Bouwstad Projectmanagement B.V. en GMW advocaten organiseren onder de titel "Wat maak je me nou?" een bijeenkomst. Aan de hand van foto's en anekdotes wordt op luchtige wijze besproken hoe bouwen het recht ontmoet.             

Wanneer: 17 september 2015 Waar: Bouwstad Projectmanagement B.V. Verrijn Stuartlaan 28 2288 EL Rijswijk Aanvang: 16.00u met aansluitend een borrel

Onze samenwerking

Door ons beider specialismen kijken wij met een praktische blik naar de zaken die ons worden voorgelegd! Waar Bouwstad Projectmanagement alles weet van bouwen, kent GMW advocaten alle juridische ins en outs van het bouwtraject. Door onze samenwerking is gaandeweg een platform voor opdrachtgevers ontstaan. Een stevig fundament om verschillende disciplines als totaalconcept aan te bieden.

Juridische én bouwkundige kennis

Wie zich beweegt in de vastgoedbranche als huurder, aannemer, opdrachtgever, projectontwikkelaar of investeerder loopt door de veelzijdigheid van de trajecten het risico van discussie over taken en verantwoordelijkheden. Een discussie die tijdens elke fase kan ontstaan. Vaak gaan deze meningsverschillen gepaard met grote financiële belangen. Dan is het goed om u te laten vertegenwoordigen door een adviseur met kennis van zaken. Kennis van de bouwtechnische kant, maar ook kennis van alle juridische aspecten.

Onze ervaring

De dienstverlening van Bouwstad en GMW advocaten kenmerkt zich door de hoge kwaliteit. Dit is in belangrijke mate het gevolg van regelmatige kennisoverdracht, intensief overleg en waardering voor elkaars expertise. In combinatie met onze flexibiliteit leidt deze werkwijze tot een optimale efficiëntie en tevreden opdrachtgevers, ongeacht de complexiteit van de zaak.

Bouwstad projectmanagement

Bouwstad adviseert bij alle trajecten. Vanaf de eerste ontwikkelingsplannen tot en met het onderhoud en beheer van onroerend goed. Projecten in de uitvoeringsbegeleiding van de nieuwbouw, zoals van een grote school (30.000 m2), het technisch beheer voor een VvE en het maken van dynamische Meerjaren Onderhoudsplannen zijn voor Bouwstad dagelijkse kost. Bouwstad staat in het deskundigenregister van de Rechtbanken en Gerechtshoven ingeschreven.

GMW advocaten

GMW advocaten heeft een jarenlange ervaring in het behandelen van vastgoed- en huurzaken. De advocaten zijn op alle fronten actief. Of het nu gaat om commercieel verhuren en beheren van onroerend goed, ruimtelijke ordening, publiek-private samenwerking, milieurecht, bouw of koop en verkoop. GMW advocaten begeleidt opdrachtgevers in alle fasen van ontwikkeling van bijvoorbeeld woon- of kantoorcomplexen,(her)ontwikkeling van retailcentra, fabrieksterreinen of stadsdeelgebieden. GMW advocaten heeft eigenaren en investeerders, ontwikkelaars, overheden, corporaties en particulieren als klanten. Door de unieke combinatie van onze specialismen hebben wij veel te bieden. Van aanbesteding tot planschade, van contractvorming tot arbitrage en van omgang met de curator van een failliete wederpartij tot onderhandelingen met overheden. Technische kennis wordt versterkt door zakelijk, competentiegericht bouwmanagement, terwijl juridische kennis van het vastgoedrecht en bestuursrecht wordt gecombineerd met een ruime kennis van het proces- en aansprakelijkheidsrecht. Natuurlijk wordt door ons gedegen inhoudelijk werk afgeleverd. Maar bovendien kijken wij met een praktische blik naar de zaken die u ons voorlegt, waar mogelijk ook proactief of juist toekomstgericht. Wat is vanuit zakelijk oogpunt verstandig? Wat is tactisch handig?

Wat bieden we?

  • Risico-analyse bij bouwprojecten
  • Begeleiding van aanbesteding
  • Integreren en begeleiden van bouwprojecten
  • Juridische en bouwkundige ondersteuning bij het verhalen van schade

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

21 maart 2024

De huurrechtelijke verdeling van onderhouds- en herstelkosten

Voor wiens rekening komen de kosten van onderhoud en herstel van het pand: de huurder of de verhuurder? Het is een vraag die veelvuldig tot discussie leidt en waarover veel geprocedeerd wordt. In deze blog wordt ingezoomd op de wettelijke regeling en de afwijkende regeling van de ROZ-modellen.

Lees meer

14 maart 2024

Contractuele medehuur en de scheidingsregel: een vervolg

In een eerder artikel schreef ik reeds over de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021, waarin werd geoordeeld dat contractuele medehuurders een beroep kunnen doen op de scheidingsregel van artikel 7:267 lid 7 BW.

Lees meer

13 februari 2024

Wat kan een verhuurder doen tegen bestuursdwang?

Onlangs zijn er zes belangrijke uitspraken gepubliceerd door de Afdeling Rechtspraak van de Raad van State, waarin duidelijk wordt gemaakt wanneer bestuursdwang tegen een verhuurder mogelijk is.

Lees meer