7 oktober 2007

Overlast ook zaak omwonende huurders

Door Gilyan Parker

Overlast neemt toe in vele wijken in de stad, maar ook in de randgemeenten.

Dit heeft onder meer te maken met de toegenomen individualisering van de samenleving, het gebrek aan sociale controle, toegenomen mondigheid van de burger en een lage tolerantiegrens. De omwonenden van “de Tokkies” in onze samenleving voelen zich machteloos en bang.

Een woningbouwvereniging heeft de plicht om haar huurders het rustig woongenot te verschaffen, maar helaas lukt dat niet in alle gevallen. “De woningbouwvereniging doet niets”, klagen omwonenden. De realiteit is vaak anders. Een woningbouwvereniging mag namelijk niet zomaar een www.rechtspraak.nl onder LJN: BA6709 en LJN: AY9272.

Bent u op zoek naar een huurrecht advocaat in Den Haag? GMW advocaten helpt u graag!

Gilyan Parker