29 juni 2023

Partneralimentatie en verdiencapaciteit

Door Lise-Milou Lagerwerf

Na echtscheiding kunt u de verplichting hebben om partneralimentatie aan uw ex-echtgenoot te betalen of kunt u het recht hebben om een bijdrage te ontvangen.

Onderdeel van de beoordeling door rechtbank of u een bijdrage moet betalen of kunt ontvangen, is de vraag in hoeverre de alimentatiegerechtigde ex-echtgenoot zelf in zijn of haar behoefte kan voorzien. Met andere woorden: of deze partner verdiencapaciteit heeft.

In deze blog wordt aan de hand van recente jurisprudentie besproken waar u bij het onderwerp verdiencapaciteit bij partneralimentatie rekening mee moet houden.

Rekenwijze partneralimentatie

Nadat de behoefte van de alimentatiegerechtigde is vastgesteld, wordt op de behoefte het inkomen van deze partij in mindering gebracht. In eerste instantie gaat het hier om het inkomen dat deze partner daadwerkelijk heeft. Er kan echter door de andere partner ook worden gesteld dat de alimentatieontvanger in staat is om te gaan werken. Of als hij of zij al werkt, meer te gaan werken. Volgens de betalende partij is de ontvanger in staat om zelf in zijn of haar behoefte te voorzien. Indien dit standpunt door de rechtbank wordt gevolgd, wordt bij het in mindering brengen van het inkomen op de behoefte, gerekend met een fictief inkomen.

Niet meer stil blijven zitten

Voorheen werd in de rechtspraak terughoudend omgegaan met het rekenen met een fictief inkomen aan de zijde van de alimentatieontvanger.

Recent is in de jurisprudentie een andere lijn te zien. Van de alimentatieontvanger wordt steeds sneller een grotere inspanningsverplichting verwacht om (meer) te gaan werken. In de rechtspraak wordt vaker uitgegaan van verdiencapaciteit aan de zijde van de alimentatiegerechtigde. Zelfs in gevallen waarin sprake was van een traditioneel huwelijk en één van de partners al 30 jaar niet had gewerkt, is door de rechtbank geoordeeld dat deze partner 3 jaar na de echtscheiding wordt geacht volledig in de eigen behoefte te voorzien.[1] Ook de stelling dat het medisch gezien niet mogelijk is om (meer) te gaan werken, is niet langer voldoende als dit niet deugdelijk is onderbouwd met medische bewijsstukken. Indien deze stukken ontbreken, wordt in principe uitgegaan van een verdiencapaciteit.[2]

Kortom, in de rechtspraak wordt van de alimentatieontvanger een steeds grotere inspanningsverplichting verwacht om in de eigen behoefte te voorzien. De alimentatieontvanger kan niet langer stil blijven zitten: er wordt actie verwacht.

Meer informatie

Wilt u meer informatie over partneralimentatie en verdiencapaciteit of heeft u een andere juridische vraag? Neem dan direct contact met ons op.

[1] Rechtbank Limburg 19 mei 2023, ECLI:NL:RBLIM:2023:3530.
[2] Rechtbank Amsterdam 23 mei 2023, ECLI:NL:RBAMS:2023:3431.

Lise-Milou Lagerwerf

Lise-Milou Lagerwerf

Advocaat

Lise-Milou is gespecialiseerd in het familierecht. Haar focus ligt op (internationale) echtscheidingen.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer