12 juli 2018

Rechter tikt pensioenfonds op de vingers

Door Koen Vermeulen

Weer tikt de rechter een pensioenfonds op de vingers vanwege het onvoldoende informeren van een deelnemer over zijn pensioenrechten.

Schending van die informatie-/zorgplicht door een pensioenfonds kan grote financiële gevolgen voor (bijna) gepensioneerden hebben. Lijdt u als deelnemer aan een pensioenregeling schade door onvoldoende of onduidelijke informatie, dan kunt u dus een claim bij het pensioenfonds indienen.

Communicatie over pensioen

De communicatie over pensioen wordt steeds belangrijker. Denk bijvoorbeeld aan steeds vaker voorkomende wijzigingen van de pensioenregeling, wisseling van pensioenuitvoerder of de waardeoverdracht en beëindiging van deelname aan een pensioenregeling. Allemaal momenten waarop de pensioenuitvoerder (en werkgever) voldoende duidelijk moet communiceren over de gevolgen voor het pensioen en eventuele mogelijkheden voor compensatie.

Schending informatieplicht

Een werknemer heeft natuurlijk ook een eigen verantwoordelijkheid. Bijvoorbeeld om zelf tijdig een aanvraag te doen voor vrijwillige voortzetting van pensioen. Het pensioenfonds moet echter wel de werknemer duidelijk wijzen op deze mogelijkheid, zo bleek uit deze uitspraak.

In het pensioenreglement stond dat de werknemer binnen negen maanden na het einde van de arbeidsovereenkomst zo’n verzoek om voortzetting van de pensioenopbouw moest doen bij het pensioenfonds. De werknemer deed dit verzoek pas véél later. Het pensioenfonds wees dit verzoek af met als gevolg dat deze arbeidsongeschikte (ex-) werknemer geen pensioen meer kon opbouwen. Het gerechtshof stak daar een stokje voor.

Pensioenschade voor ex-werknemer

Het pensioenfonds had de werknemer bij het einde van de arbeidsovereenkomst duidelijk(er) moeten wijzen op die korte vervaltermijn van negen maanden. Door dat niet te doen, schendt het pensioenfonds zijn informatieplicht tegenover deze werknemer, vindt de rechter.

Doordat het pensioenfonds had geweigerd hem alsnog de mogelijkheid te geven tot vrijwillige voortzetting van de pensioenregeling had de ex-werknemer te maken met “draconische” gevolgen, namelijk bijna een halvering van het voor hem te verwachten pensioen. Door geen duidelijke informatie te geven, had het pensioenfonds bovendien aan de zieke ex-werknemer de kans ontnomen om een vervangende aanvullende pensioenvoorziening te treffen.

Grote financiële belangen bij schending zorgplicht

Steeds vaker zijn er discussies en procedures tussen een pensioenfonds en één of meer (ex-)werknemers/deelnemers omdat pensioenschade wordt geleden door onvoldoende duidelijke communicatie door een pensioenfonds. Over die vergaande zorgplicht voor pensioenuitvoerders schreef ik eerder al.

Voor vragen over compensatie bij schending van de informatie- en zorgplicht, kunt u contact met mij opnemen.

 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer