6 juni 2023

Robotadvocaat

Door Raymond de Mooij

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Waarschijnlijk zal er in de Nederlandse advocatuur lacherig over gedaan worden. In 2015 werd de beroepsgroep opgeschrikt door de introductie van supercomputer ‘Watson’, een systeem van IBM dat kunstmatige intelligentie verbindt met juridische data en natuurlijke taalverwerking. Na de eerste alarmerende berichten over de kwetsbare concurrentiepositie van advocaten, is er niet veel meer van Watson vernomen.

AI is empathischer

Toch zal de steeds verder oprukkende ‘artificial intelligence’ zijn weerslag hebben op de juridische wereld en is onderschatting misplaatst. Een recent onderzoek door een gerenommeerd medisch vakblad wees uit dat patiënten de antwoorden van de robot ChatGPT in 79 procent van de gevallen beter vonden dan die van artsen. De chatbox was ook empatischer, was het harde oordeel. Kunstmatige intelligentie zal in de toekomst ook in de oorlogsvoering niet meer weg te denken zijn, waarschuwt emeritus-hoogleraar Ko Colijn. De ‘killer robot’ bijvoorbeeld – een drone die autonoom doelen uitzoekt en vernietigt – zal zijn intrede doen. De algoritmen bepalen wie er wordt aangevallen, menselijke controle zal ontbreken. In de muziek heeft kunstmatige intelligentie eveneens zijn intrede gedaan. Een robot maakte een nummer van rapper Drake en zanger The Weeknd zonder dat de artiesten daarbij zelf betrokken waren.

Robotadvocaat

Artifical intelligence zal ook aan de deur van de advocatuur niet voorbijgaan. Voer een casus in en ChatGPT en aanverwante chatbots zullen met een uitstekend juridisch advies komen, in keurig jargon verwoord. Rechters zullen soms moeten oordelen in zaken die gebaseerd zijn op fake news en gemanipuleerd beeld- en geluidsmateriaal. Zij krijgen processtukken onder ogen die (deels) door een robot zijn geschreven. Ga er maar aan staan.

Het einde van de advocatuur?

Betekent de robotadvocaat het einde van de advocatuur? Die kans is klein. Iedere zaak is anders. Omstandigheden zullen steeds verschillen. Dus zullen er altijd advocaten nodig zijn die deze verschillen voor het voetlicht brengen en daaraan (door hun cliënten gewenste) consequenties verbinden. Maar dat de juridische wereld voor grote veranderingen staat en de spelers in die markt moeten meebewegen om te overleven, dat staat wel vast.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem bij juridische vragen direct contact met ons op.

De column “robotadvocaat” is geschreven voor Den Haag Centraal. Raymond de Mooij schreef hier maandelijks over wat hij meemaakte in zijn praktijk.

Raymond de Mooij

Raymond de Mooij

Advocaat/partner

Raymond de Mooij is één van de grondleggers van GMW advocaten.

Gerelateerde blogs

16 mei 2024

Ontruiming bedrijfsruimte vanwege huurachterstanden

Op grond van artikel 7:212 BW en de huurovereenkomst is een huurder verplicht de huurpenningen volledig en op tijd te betalen. Het niet (tijdig) voldoen van de huurpenningen kwalificeert als een tekortkoming die ontbinding van de huurovereenkomst kan rechtvaardigen.

Lees meer

6 mei 2024

Wet betaalbare huur

De afgelopen jaren is er veel veranderd voor de woningmarkt. Zo zijn de overdrachtsbelasting en box-3-heffing verhoogd, zijn de opkoopbescherming en de Wet goed verhuurderschap ingevoerd en worden tijdelijke huurcontracten afgeschaft.

Lees meer

30 april 2024

Opzegging huurovereenkomst woonruimte wegens dringend eigen gebruik

Huurders van woonruimte kunnen een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd zonder reden opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn die gelijk is aan de betalingstermijn van de huur (tenzij een minimumduur is overeengekomen). Dat geldt niet voor de verhuurder.

Lees meer