29 juni 2016

Schenking aan kinderen

Door Marieke Morshuis

Wilt u uw kinderen geld schenken? GMW advocaten geeft u tips en adviezen over schenking aan kinderen.

Belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks maximaal € 5304  belastingvrij schenken. Schenkt u een hoger bedrag, dan betaalt uw kind schenkbelasting. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen betalen de ouders echter schenkbelasting. U kunt ook “vrij van recht ” schenken. Dit betekent dat de schenker het schenkingsrecht voor zijn rekening neemt. In feite betaalt (schenkt) u dan de schenking en de schenkbelasting. Over dit totale bedrag dient u dan schenkingsbelasting te betalen.

Verhoogde vrijstelling

Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking gedaan worden. Dit jaar (2016) bedraagt de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking € 25.449. De eenmalige vrijstelling is zelfs € 53.016, als het meerdere gebruikt wordt voor de financiering van een eigen woning of dure studie. Vrijstelling voor de financiering van de eigen woning of voor daarmee samenhangende kosten: Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is mag u eenmalig € 53.016 belastingvrij schenken. Het kind moet van dit bedrag minstens € 27.567 gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een woning, aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van erfpacht of aflossing van de restschuld. Het mag niet gaan om een tweede huis. Vrijstelling voor de financiering van een dure studie Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is mag u, als gezegd, eenmalig € 53.016 belastingvrij schenken. Het kind moet van dit bedrag minstens € 27.567 gebruiken voor een studie die minimaal € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud. De schenking mag niet gebruikt worden om een studieschuld af te lossen. In beide gevallen mag het kind zelf bepalen wat hij/zij met de overige € 25.449 doet. Ondanks de vrijstelling moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan. Van de eenmalig verhoogde vrijstelling mag, zoals de naam het al zegt, maar één keer gebruik worden gemaakt.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

23 november 2023

Een vergoedingsrecht, wat betekent dat eigenlijk bij echtscheiding?

Vaak gaat het bij een echtscheiding over vergoedingsrechten. Maar wat is een vergoedingsrecht eigenlijk?

Lees meer

9 november 2023

Huwelijkse voorwaarden: het periodiek verrekenbeding

Een veel voorkomende bepaling in huwelijkse voorwaarden, is het zogeheten ‘periodiek verrekenbeding’.

Lees meer

10 oktober 2023

Betekent inkomensverlies hogere kinderalimentatie?

In sommige gevallen lijdt een ouder inkomensverlies, bijvoorbeeld door het niet kunnen vinden van een nieuwe baan. Op grond van de wet kan door dergelijke omstandigheden de hoogte van kinderalimentatie worden aangepast.

Lees meer