29 juni 2016

Schenking aan kinderen

Door Marieke Morshuis

Wilt u uw kinderen geld schenken? GMW advocaten geeft u tips en adviezen over schenking aan kinderen.

Belastingvrij schenken

Ouders mogen hun kinderen jaarlijks maximaal € 5304  belastingvrij schenken. Schenkt u een hoger bedrag, dan betaalt uw kind schenkbelasting. Bij schenkingen aan minderjarige kinderen betalen de ouders echter schenkbelasting. U kunt ook “vrij van recht ” schenken. Dit betekent dat de schenker het schenkingsrecht voor zijn rekening neemt. In feite betaalt (schenkt) u dan de schenking en de schenkbelasting. Over dit totale bedrag dient u dan schenkingsbelasting te betalen.

Verhoogde vrijstelling

Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is, dan mag eenmalig een verhoogde belastingvrije schenking gedaan worden. Dit jaar (2016) bedraagt de eenmalig verhoogde belastingvrije schenking € 25.449. De eenmalige vrijstelling is zelfs € 53.016, als het meerdere gebruikt wordt voor de financiering van een eigen woning of dure studie. Vrijstelling voor de financiering van de eigen woning of voor daarmee samenhangende kosten: Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is mag u eenmalig € 53.016 belastingvrij schenken. Het kind moet van dit bedrag minstens € 27.567 gebruiken voor de aankoop of verbouwing van een woning, aflossing van de eigenwoningschuld, afkoop van erfpacht of aflossing van de restschuld. Het mag niet gaan om een tweede huis. Vrijstelling voor de financiering van een dure studie Indien uw kind tussen de 18 en 40 jaar is mag u, als gezegd, eenmalig € 53.016 belastingvrij schenken. Het kind moet van dit bedrag minstens € 27.567 gebruiken voor een studie die minimaal € 20.000 per jaar kost, exclusief levensonderhoud. De schenking mag niet gebruikt worden om een studieschuld af te lossen. In beide gevallen mag het kind zelf bepalen wat hij/zij met de overige € 25.449 doet. Ondanks de vrijstelling moet wel aangifte schenkbelasting worden gedaan. Van de eenmalig verhoogde vrijstelling mag, zoals de naam het al zegt, maar één keer gebruik worden gemaakt.

Marieke Morshuis

Marieke Morshuis

Advocaat/associate partner

Marieke Morshuis heeft een grote en diverse erfrechtpraktijk.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer