6 juni 2017

Staat ondernemingsraad bij faillissement buiten spel?

Door Christiaan Mensink

Als de rechtbank een onderneming failliet verklaart, wordt een curator aangesteld die zal onderzoeken of een voortzetting of doorstart / verkoop van het bedrijf mogelijk is.

De curator beslist daarbij over de verkoop van goederen en het ontslag van de werknemers. Heeft de ondernemingsraad daar eigenlijk iets over te zeggen, of is haar rol uitgespeeld bij een faillissement?

Wat betekent faillissement voor de ondernemingsraad?

Ondanks de faillietverklaring blijft de onderneming gewoon bestaan totdat het faillissement geheel afgewikkeld. De ondernemingsraad (OR) blijft daarmee ook bestaan tijdens het faillissement. De leden van de ondernemingsraad, uiteraard tevens werknemers van de failliete onderneming, blijven ook OR-lid tot dat hun arbeidsovereenkomst eindigt door het ontslag door de curator. Zolang de arbeidsovereenkomst van kracht is, wat ook geldt tijdens de opzegtermijn van maximaal zes weken – kunnen de OR-leden dus in principe hun functie uitoefenen,  zover de ondernemingsraad nog iets te vertellen heeft na faillissement.

Wordt de curator dan het aanspreekpunt van de OR?

Op 2 juni 2016 heeft de Hoge Raad beslist dat de curator de plaats inneemt van de bestuurder in de zin van de Wet op de Ondernemingsraden. Dat betekent dat de curator tijdens faillissement dus rekening moet houden met de rechten van de OR op basis van die wet. Die medezeggenschapsrechten zijn overigens tijdens het faillissement wel beperkt.

Wanneer heeft OR bij faillissement wél adviesrecht?

Voor het eerst bevestigt de Hoge Raad nu dat de OR adviesrecht heeft als de verkoop van activa door de curator plaatsvindt in het kader van een voortzetting of doorstart van (delen van) de onderneming, waarbij het vooruitzicht bestaat van behoud van arbeidsplaatsen. Dan is dit immers een voorgenomen besluit tot overdracht van de zeggenschap van de onderneming, dan wel tot beëindiging van de werkzaamheden van de onderneming. En dan kan de OR wel een beroep doen op haar wettelijke adviesrecht.

Waarvoor hoeft curator niet naar de OR?

De ondernemingsraad heeft géén adviesrecht over een besluit van de curator tot het verkopen van goederen of tot ontslag van de medewerkers. Ook niet als die verkoop of dat ontslag zou leiden tot het einde van de onderneming, omdat dit handelingen van de curator zijn met als doel de liquidatie van het vermogen van de onderneming. De medezeggenschap moet dan wijken voor het grotere belang van de schuldeisers bij een voortvarende en voor de boedel zo voordelig mogelijke afwikkeling, die immers vertraging oploopt bij een medezeggenschapstraject.

De Hoge Raad maakt dus duidelijk dat de ondernemingsraad tijdens faillissement soms wel adviesrecht heeft. Heeft u daar als ondernemingsraad of failliet verklaarde ondernemer vragen over, dan kunt u contact opnemen met Christiaan Mensink of Koen Vermeulen.

 

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een gespecialiseerde en ervaren procesadvocaat.

Gerelateerde blogs

23 februari 2023

Schuldeiser bij een turboliquidatie, wat nu?

Via een zogeheten turboliquidatie is een onderneming snel geliquideerd wanneer het niet (meer) over activa beschikt.

Lees meer

16 januari 2023

Informatie over het faillissement van CamptooNL – januari 2023

In het faillissement van CamptooNL B.V. (CamptooNL) heeft de curator de afgelopen periode veel vragen gekregen van gebruikers (huurders en verhuurders van campers) van het online platform.

Lees meer

9 november 2022

Faillissement Camptoo-Groep: Schade aan camper of caravan

De curator ontvangt veel vragen over schades aan caravans en campers. Bent u verhuurder en heeft uw huurder schade aan uw camper of caravan veroorzaakt? Of bent u huurder en heeft u schade aan de gehuurde camper of caravan veroorzaakt? Leest u dit bericht dan goed door.

Lees meer