3 november 2020

Stoppen met uw onderneming? Wacht niet tot het vijf over twaalf is

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

In de NRC van 3 november jl schreef Camil Driessen een goed artikel over ondernemers en het stoppen van hun bedrijf.

Dat bedrijven in financiële moeilijkheden raken is van alle tijden. Dit heeft verregaande consequenties voor de ondernemer. Financiële moeilijkheden zijn vaak de reden dat een ondernemer wil stoppen met zijn bedrijf. Ze zien het niet meer zitten. Stoppen is alleen niet zo makkelijk. Naast de mentale stap die moet worden gezet, stelt een ondernemer de beslissing vaak uit:  “misschien lukt het nog” of  “ik kan vast nog wel…”

Veel te laat komt een ondernemer tot de conclusie dat het echt niet meer gaat, waardoor de situatie vaak niet meer te overzien is. De schulden zijn zo hoog dat een faillissement niet meer afgewend kan worden. Zijn er dan andere mogelijkheden? Die zijn er zeker.

 

BV

Indien een bestuurder wil stoppen met zijn besloten vennootschap, dan moet deze geliquideerd worden. De baten en lasten moeten in kaart worden gebracht. De activa moet worden verkocht, debiteuren en claims moeten worden geïnd. De totale activa moet worden verdeeld onder de crediteuren door een benoemde vereffenaar.

Zijn er niet genoeg baten meer om de crediteuren te voldoen, dan is een onderneming in de toestand dat hij is opgehouden te betalen en moet faillissement worden aangevraagd. Dat laatste wil men vaak voorkomen, waardoor een crediteurenakkoord zeker een mogelijkheid is. Daarvoor verwijs ik u naar de weblog over het crediteurenakkoord. Sinds het intreden van de WHOA is dit ook een mogelijkheid.

Als bestuurder moet men niet te lang willen rekken. Daarmee wordt geen oplossing bereikt. Zoals het artikel van Driessen terecht aangeeft, trekken ondernemers vaak te laat aan de bel. Hoe eerder de problemen worden onderkent, hoe eerder er gekeken kan worden naar een (passende) oplossing die wellicht het bedrijf kan redden. Daarbij moet niet worden vergeten dat een faillissement ook een oplossing kan zijn.

 

Eenmanszaak

Als men een eenmanszaak wil beëindigen moet men er van bewust zijn dat een eenmanszaak niets anders is dan een natuurlijke persoon die een onderneming drijft. Met het teniet gaan van de onderneming verdwijnen de schulden niet. Die blijven een persoon altijd achtervolgen. Vaak heeft dat een faillissement of verzoek tot toelating schuldsanering tot gevolg. Ook hier kan een crediteurenakkoord een uitkomst bieden. Door alle crediteuren een percentage aan te bieden tegen finale kwijting kan er voor gezorgd worden dat de onderneming schulden vrij wordt en weer verder kan met zijn leven, zonder achtervolging van schuldeisers. Als een crediteurenakkoord tot de oplossingen behoort is dit een snellere oplossing dan een schuldsanering.

Ik kan mij voorstellen dat u wellicht nog vragen heeft over uw eigen situatie. Heeft u een vraag? Twijfel niet en neem contact met mij op. Laat hier uw gegevens achter; ik bel u zo spoedig mogelijk terug.

 

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer