30 januari 2019

Terugdraaien afspraak uit echtscheidingsconvenant

Door Dylan Bertsch

In een echtscheidingsconvenant kunnen (ex-)echtgenoten verschillende afspraken maken. In deze weblog gaat het over een afspraak die ex-echtgenoten maakten over het ouderdomspensioen.

In een uitspraak van Hof Amsterdam besliste het gerechtshof dat de vrouw, ondanks een afspraak in het echtscheidingsconvenant, toch recht heeft op de helft van het door de man tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

Getrouwd in gemeenschap van goederen

Man en vrouw zijn in 1991 in gemeenschap van goederen gehuwd. Er was sprake van een traditioneel rollenpatroon, waarbij de man voor het brood op de plank zorgde en de vrouw huisvrouw was. Partijen zijn vervolgens in 2012 gescheiden. Bij deze scheiding hebben zij met behulp van een mediator en een financieel planner een echtscheidingsconvenant opgesteld. In dit echtscheidingsconvenant hebben zij een aantal afspraken opgenomen. Ten aanzien van het door partijen tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen besloten partijen dat zij dit niet met elkaar zouden delen.

Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Artikel 2 lid 1 van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVP) geeft aan dat de tijdens het huwelijk opgebouwde pensioenrechten na de scheiding gedeeld dienen te worden. Na een echtscheiding (of beëindiging van het geregistreerd partnerschap) krijgt uw ex-man of ex-vrouw vanaf de pensioendatum dus de helft van uw pensioen, net als dat u de helft van het opgebouwde pensioen van uw ex-vrouw of ex-man zal ontvangen. Het is mogelijk om in een echtscheidingsconvenant overeen te komen dat u van deze standaard regeling afziet en dat u afstand doet van de helft van het opgebouwde pensioen van uw ex-partner. Dat hebben partijen in deze zaak ook gedaan.

Vrouw heeft spijt

De vrouw heeft echter spijt gekregen van deze afspraak. Een aantal maanden na de echtscheiding heeft zij daarom een advocaat ingeschakeld die namens de vrouw een brief heeft gestuurd naar de man. De vrouw wil bij nader inzien namelijk wel recht hebben op de helft van het door de man tijdens het huwelijke opgebouwde pensioen. De man wil hier niet aan meewerken, waardoor de vrouw genoodzaakt is om naar de rechtbank te stappen.

Afspraken uit het echtscheidingsconvenant

De rechtbank beslist dat de vrouw niet alsnog recht heeft op de helft van het pensioen van de man. De vrouw gaat daarom in hoger beroep bij het gerechtshof in Amsterdam. Het hof leidt uit de verhalen van de vrouw en de man af dat de vrouw de in het convenant opgenomen afspraken bewust heeft aanvaard. Zij beschikte ten tijde van het opmaken van het convenant over de financiële gegevens die haar in staat stelden om zich een concreet en nauwkeurig beeld te vormen van de financiële mogelijkheden. De vrouw had de wens om na de scheiding snel financieel onafhankelijk te zijn van de man en een zelfstandig bestaan te leiden en deze wens heeft een rol gespeeld in de pensioenafspraak tussen de man en de vrouw. Het hof stelt ook dat de zorgplicht die echtgenoten jegens elkaar hebben ook na de echtscheiding voortduurt en dat de WVP hiervan een uitvloeisel is. Deze zorgplicht geldt al helemaal in een traditioneel huwelijk, aldus het hof. Het gerechtshof heeft vastgesteld dat de vrouw gedurende het huwelijk, op een paar maanden na, geen enkel betaald werk heeft verricht en daardoor helemaal geen pensioenrechten heeft opgebouwd. De man heeft daarentegen aanzienlijke pensioenrechten opgebouwd, hij verdiende in de laatste jaren van het huwelijk ongeveer € 80.000,– bruto per jaar. Er is een groot verschil ontstaan tussen de door ieder van hen opgebouwde pensioenrechten. De vrouw wordt voor het afzien van de pensioenverevening op geen enkele wijze financieel gecompenseerd. Het hof veronderstelt dat het voor de vrouw vooraf niet duidelijk was wat de gevolgen waren van het afstand doen van de pensioenverevening. Het hof vindt dit niet redelijk en billijk en beslist dat de afspraak in het echtscheidingsconvenant niet langer geldt. De vrouw heeft op grond van artikel 2 lid 1 WVP dus wel recht op de helft van het door de man opgebouwde pensioen.

Denk goed na bij het maken van een echtscheidingsconvenant en laat u bijstaan door een gespecialiseerde advocaat. Ondanks deze positieve uitspraak voor de vrouw, komt het niet vaak voor dat afspraken uit echtscheidingsconvenanten op deze manier niet langer gelden. Neem gerust contact met ons op.

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer