18 mei 2014

Turbo-liquidatie: alternatief voor faillissement

Door Gilyan Parker

De afgelopen tijd lijkt de opkomst van de turbo-liquidatie turboachtige snelheid aan te nemen, terwijl deze vorm van liquidatie toch al enige tijd bestaat.

Wat is een turbo liquidatie?

Op een moment dat een onderneming zijn werkzaamheden wenst te beëindigen, bijvoorbeeld omdat de onderneming in financieel zwaar weer verkeert, dient deze onderneming geliquideerd te worden. De algemene vergadering van aandeelhouders is bevoegd te besluiten tot liquidatie. Indien de onderneming nog bekende baten heeft (zoals inventaris, auto’s, debiteuren) zal eerst vereffening door de vereffenaar(s) (in de regel de directie) moeten plaatsvinden. De baten dienen te worden verkocht en verdeeld onder de crediteuren. Daarna dient er rekening en verantwoording te worden afgelegd welke wordt gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en gepubliceerd in een landelijk dagblad. Schuldeisers van de ontbonden B.V. hebben vervolgens twee maanden de tijd om tegen de liquidatie in verzet te komen bij de rechtbank. Als dit niet gebeurt houdt de BV op te bestaan, hetgeen in de Kamer van Koophandel wordt ingeschreven. Als er echter geen bekende baten zijn, dan kan dit hele traject worden overgeslagen. Dat wordt een turbo-liquidatie genoemd. De AVA besluit dat er geliquideerd moet worden. Dit besluit wordt overhandigd aan de Kamer van Koophandel en daar geeft het bestuur aan dat er geen baten meer zijn. De onderneming wordt uitgeschreven wegens het ontbreken van baten en houdt op te bestaan.

Is een turbo-liquidatie zonder gevaren?

Nee, dat is het zeker niet. Een turbo-liquidatie kan alleen als er geen baten meer zijn. Onder baten worden niet alleen debiteuren, inventaris, auto’s verstaan, maar ook eventuele aansprakelijkheden van bestuurders. Indien een crediteur kan aantonen dat er wel degelijk nog baten zijn, zoals een vergeten auto, ofwel een bestuurdersaansprakelijkheid, dan kan hij naar de rechter en vragen om de vereffening te heropenen. Op dat moment herleeft de rechtspersoon weer. Ook kan een crediteur dan vragen om het faillissement uit te spreken.

Dan toch maar faillissement?

Dat antwoord is niet zomaar gegeven. Een faillissement kan ook vervelende gevolgen hebben voor de bestuurder, zeker als de administratie niet op orde is en/of de jaarrekeningen te laat gedeponeerd. Dat kan aansprakelijkheid opleveren: de curator kan de bestuurder aansprakelijk stellen voor het tekort.

Ook bestuurdersaansprakelijkheid bij turbo-liquidatie mogelijk

Een turbo-liquidatie sluit aansprakelijkheid van een bestuurder echter niet uit. De Belastingdienst heeft eigen gronden om een bestuurder aansprakelijk te stellen, ook buiten faillissement. Indien er volgens die regels een bestuurdersaansprakelijkheid is (niet tijdig melden betalingsonmacht of onbehoorlijk bestuur) dan kan de Belastingdienst, failliet of geliquideerd, de bestuurder van de onderneming in privé aanspraken.

Conclusie

De bestuurder doet er goed aan te kijken wat het beste is en niet klakkeloos over te gaan tot turbo-liquidatie. Dit kan vervelende gevolgen hebben en alsnog ene faillissement opleveren met alle gevolgen van dien. Daarom kan het in sommige gevallen beter zijn om bijvoorbeeld een regeling met de crediteuren te treffen (crediteurenakkoord) en de schulden op deze wijze af te wikkelen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

3 juli 2024

Bescherming personeel bij doorstart uit faillissement

Een faillissementscurator besteedt een groot deel van zijn tijd aan een mogelijke doorstart van een deel van de onderneming. Natuurlijk heeft zijn boedel daar belang bij. Maar ook de doorstartende partij zelf.

Lees meer

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer