19 maart 2021

Uit elkaar na samenwonen: wat moet er geregeld worden voor de kinderen?

Door Dylan Bertsch

Het maken van afspraken over de kinderen kan een uitdaging zijn. U bent geen partners meer, maar blijft wel de ouders van de kinderen.

Er zullen bijvoorbeeld afspraken moeten worden gemaakt wanneer de kinderen bij wie zijn en welke financiële bijdrage er betaald moet worden.

Ouderschapsplan – gezamenlijk gezag

Heeft u samen het gezag, dan bent u verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. In een ouderschapsplan worden afspraken vastgelegd over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de verdeling van de zorg- en opvoedingstaken van de kinderen, de wijze waarop informatie over belangrijke aangelegenheden met betrekking tot de kinderen wordt gedeeld en hoe belangrijke beslissingen worden genomen. Ook dienen afspraken te worden gemaakt over de bijdrage die de ene ouder aan de andere ouder moet betalen in de kosten van verzorging- en opvoeding van de kinderen. U kunt het ouderschapsplan zo gedetailleerd maken als u zelf wilt.

Omgangsregeling – geen gezag

Heeft u uw kind erkend, maar bent u niet belast met het ouderlijk gezag, dan heeft u in beginsel geen inspraak in belangrijke beslissingen met betrekking tot de kinderen. U heeft wel het recht om geïnformeerd te worden over belangrijke ontwikkelingen van uw kind door de andere ouder. Daarnaast heeft u recht op – en de verplichting tot – omgang met uw kind en bent u onderhoudsplichtig. Er zullen daarom afspraken moeten worden gemaakt over een omgangsregeling, de informatieverplichting en de bijdrage in de kosten van verzorging en opvoeding van de minderjarige. Ook in het geval u niet belast bent met het ouderlijk gezag kan het verstandig zijn om deze afspraken schriftelijk vast te leggen in een soort ouderschapsplan.

Betrekken van de kinderen bij de afspraken

Uw kind(eren) zullen op een bij hun leeftijd passende wijze moeten worden betrokken bij het maken van de afspraken. Als het u niet lukt om samen met elkaar afspraken te maken of als u hierbij hulp wenst, dan kan een (advocaat)mediator of advocaat u adviseren. Indien het niet lukt om in onderling overleg afspraken te maken, dan kan de rechter worden verzocht om een beslissing te nemen.

Wist u dat?

Wist u dat het een misverstand is dat kinderen vanaf 12 jaar zouden mogen kiezen bij wie zij willen wonen? Kinderen vanaf 12 jaar mogen, hun mening geven over zaken die betrekking op hen hebben. Zij worden in het geval van een geschil tussen de ouders gehoord door de rechter.

 

Gratis whitepaper

Deze blog is onderdeel van de whitepaper ‘Uit elkaar na samenwonen’. In deze whitepaper beantwoorden we de meestgestelde vragen van samenwoners die uit elkaar gaan. Bent u benieuwd naar de rest van de vragen? Download dan gratis de whitepaper.

 

 

Dylan Bertsch

Dylan Bertsch

Advocaat en mediator

Dylan Bertsch is gespecialiseerd in het familierecht en is een betrokken en gedreven advocaat en mediator.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer