24 juli 2016

Uit elkaar wie betaalt het huis?

Door Susan Meijler

Vaak als partijen net uit elkaar zijn en één van partners blijft (voorlopig) in de gezamenlijke koopwoning, wordt mij de vraag gesteld wie de woonlasten moet betalen.

Uit elkaar, wie betaalt de woonlasten?

Woonlasten is een ruim begrip, niet alleen moet je hier denken aan hypotheekrente maar ook aan onderhoud, opstalverzekering maar ook aan bijvoorbeeld kosten van gas en water. In een uitspraak van eind vorige jaar worden de vuistregels voor deze problematiek nog maar eens duidelijk opgesomd. Of sprake is van een huwelijk of verbreking van een samenleving is bij deze problematiek niet van belang, van belang is dat het huis gezamenlijk eigendom is. Wat is het geval: man en vrouw verbreken de relatie na ruim 18 jaar. Uit de relatie zijn kinderen geboren en voorlopig blijft de vrouw met de kinderen in de gezamenlijke koopwoning. In feite is een periode aangebroken dat er nog niets is verdeeld, partijen zitten nog in de periode van onverdeeldheid. De vuistregel is dat de achterblijvende partner alle gebruikerslasten, zoals de kosten voor gas, water en afvalstoffenheffing, betaalt. Gebruikerslasten zijn lasten die door verbruik verschuldigd zijn. Uiteraard is de achterblijvende partner de enige die gebruikerslasten benut en zal daarom dus moet betalen. De hypotheekrente zal de achterblijvende partner ook voor haar rekening moeten nemen. Het deel dat zij voor haar ex-partner betaalt, wordt gezien als een gebruikersvergoeding voor dat deel van de woning dat toebehoort aan de partner die er op dat moment geen genot van heeft, hij is immers niet meer woonachtig in de woning. De echte eigenaarslasten waar onder verstaan wordt: eigenaarsdeel OZB – belastingen, premie opstalverzekering, redelijke kosten noodzakelijk onderhoud en eventuele hypotheekaflossingen of andere premies voor aan de hypotheek verbonden verzekeringen dienen wel door beide partijen ieder voor de helft te worden voldaan.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer

16 januari 2024

Indexering kinder- en partneralimentatie 2024

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering. Vandaag vertel ik u meer over de indexering van de kinder- en partneralimentatie in 2024.

Lees meer