24 juli 2016

Uit elkaar wie betaalt het huis?

Door Susan Meijler

Vaak als partijen net uit elkaar zijn en één van partners blijft (voorlopig) in de gezamenlijke koopwoning, wordt mij de vraag gesteld wie de woonlasten moet betalen.

Uit elkaar, wie betaalt de woonlasten?

Woonlasten is een ruim begrip, niet alleen moet je hier denken aan hypotheekrente maar ook aan onderhoud, opstalverzekering maar ook aan bijvoorbeeld kosten van gas en water. In een uitspraak van eind vorige jaar worden de vuistregels voor deze problematiek nog maar eens duidelijk opgesomd. Of sprake is van een huwelijk of verbreking van een samenleving is bij deze problematiek niet van belang, van belang is dat het huis gezamenlijk eigendom is. Wat is het geval: man en vrouw verbreken de relatie na ruim 18 jaar. Uit de relatie zijn kinderen geboren en voorlopig blijft de vrouw met de kinderen in de gezamenlijke koopwoning. In feite is een periode aangebroken dat er nog niets is verdeeld, partijen zitten nog in de periode van onverdeeldheid. De vuistregel is dat de achterblijvende partner alle gebruikerslasten, zoals de kosten voor gas, water en afvalstoffenheffing, betaalt. Gebruikerslasten zijn lasten die door verbruik verschuldigd zijn. Uiteraard is de achterblijvende partner de enige die gebruikerslasten benut en zal daarom dus moet betalen. De hypotheekrente zal de achterblijvende partner ook voor haar rekening moeten nemen. Het deel dat zij voor haar ex-partner betaalt, wordt gezien als een gebruikersvergoeding voor dat deel van de woning dat toebehoort aan de partner die er op dat moment geen genot van heeft, hij is immers niet meer woonachtig in de woning. De echte eigenaarslasten waar onder verstaan wordt: eigenaarsdeel OZB – belastingen, premie opstalverzekering, redelijke kosten noodzakelijk onderhoud en eventuele hypotheekaflossingen of andere premies voor aan de hypotheek verbonden verzekeringen dienen wel door beide partijen ieder voor de helft te worden voldaan.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer