6 juli 2014

Verdeling van de onder water staande woning bij echtscheiding

Door Gilyan Parker

In mijn vorige blog wees ik u al op de problemen bij de toedeling van een woning met onderwaarde ter gelegenheid van een scheiding.

De problemen stapelen zich op als één van de echtgenoten tijdens het huwelijk privé geld in de gezamenlijke woning heeft gestoken, maar bij scheiding de woning onder water staat.

Vergoedingsrechten

Indien u privé geld heeft geïnvesteerd in de gezamenlijke woning van u en uw ex, heeft u een vergoedingsrecht op de gemeenschap van huis, zo plegen juristen dat te omschrijven. Dit betekent dat als de woning wordt verkocht u eerst uw geïnvesteerde geld terugkrijgt van de gemeenschap van huis, lees: de opbrengst die daarvoor in de plaats is gekomen. Indien de investering is gedaan vòòr 1 januari 2012 krijgt u in principe uw nominale inleg terug. De resterende opbrengst wordt fifty/fifty verdeeld tussen u en uw ex. Als uw woning genoeg oplevert, is dat geen probleem. Wat nu als de woning niet genoeg oplevert of er zelfs sprake is van verlies? Komt uw vergoedingsrecht dan te vervallen?

Verdamping vergoedingsrechten?

Op dit punt laat de rechtspraktijk een verschillend beeld zien. In Hof Den Haag 27 maart 2013 (ECLI:NL:GHDHA:2013:BZ7806) heeft de man privé geld in de gezamenlijke woning geïnvesteerd en wordt de woning verkocht. Het hof beslist dat als de woning minder gaat opleveren dan de investering van de man, de vrouw  de helft van het tekort aan de man moet voldoen. De man kreeg dus een vergoedingsrecht op de vrouw. Zij moet hem alsnog zijn investering terugbetalen. Daar wordt ook wel anders over gedacht. In een uitspraak van 19 oktober 2012 (ECLI:NL:HR:2012:BX5576) oordeelt de Hoge Raad dat een vergoedingsrecht uitsluitend op de gemeenschap van huis bestaat en niet op de andere echtgenoot. Deze redenering volgende, zou u dus naar uw investering kunnen fluiten. U krijgt dan namelijk geen vergoedingsrecht op uw ex, terwijl uw vergoedingsrecht op de gemeenschap van huis is verdampt.

Maak afspraken

Hoewel tegenwoordig veel huizen onder water staan en investeringen met privé geld in gezamenlijke woningen praktijk van alle dag zijn, is het toch onduidelijk hoe met deze vergoedingsrechten moet worden omgegaan. Zorg daarom dat u daarover afspraken maakt op het moment van de investering zodat u en uw ex bij scheiding niet voor onaangename verrassingen komen te staan.

Zie ook:

Hoe krijg ik mijn woning verkocht als mijn ex niet meewerkt?

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer