28 januari 2015

Verhuizing met kinderen zonder toestemming ex: 1-0 achter?

Door Susan Meijler

In een eerdere weblog informeerde ik u al dat als u samen met uw ex-partner gezamenlijk het gezag heeft over uw kinderen u niet zomaar met hen kunt verhuizen.

Zonder toestemming van uw ex-partner met de kinderen naar het buitenland verhuizen wordt gezien als kinderontvoering met alle gevolgen van dien. Ook een verhuizing binnen de landsgrenzen zonder toestemming van uw ex-partner is niet toegestaan. U zult eerst langs de rechter moeten om toestemming te verkrijgen indien uw ex-partner weigert.

Gezamenlijk gezag

Toestemming is vereist voor ouders die gezamenlijk met het gezag zijn belast. Met gezag wordt gedoeld op de rechten en plichten die ouders ten aanzien van hun kinderen hebben. Gezag duidt op zeggenschap en dus ook op beslissingsbevoegdheid om te bepalen waar een kind woont. Ouders met gezamenlijk gezag hebben allebei evenveel zeggenschap over de woonplaats van hun kinderen.  Als een ouder toch verhuist zonder de toestemming van de andere ouder staat deze in een daaropvolgende procedure bij de rechtbank met 1-0 achter. Eigenrichting wordt niet gewaardeerd. Deze ouder moet wel heel goede redenen hebben wil de rechter de verhuizing niet terugdraaien, uiteraard afhankelijk van de leeftijd van de kinderen, de tijd die zij inmiddels al weer in hun nieuwe woonplaats wonen en tal van andere factoren.

Eenhoofdig gezag

Indien u het eenhoofdig gezag over uw kind heeft, heeft u in beginsel geen toestemming van uw ex-partner nodig om met uw kind te verhuizen. Daar wordt inmiddels toch wel anders over gedacht door rechters. Een voorbeeld daarvan is een uitspraak van de voorzieningenrechter in de rechtbank Midden-Nederland van 15 oktober 2014 (niet gepubliceerd). Moeder oefent alleen het gezag uit, met uitsluiting van vader. Hun zoon woont de helft van de tijd bij vader. Moeder verhuist zonder de toestemming van vader. Door de afstand wordt  het co-ouderschap illusoir. De rechtbank oordeelt in kort geding dat ondanks dat moeder het eenhoofdig gezag heeft, het haar toch niet vrij stond te verhuizen met de zoon van partijen zonder de toestemming van vader. Vader en zoon hebben een goede band en altijd in gezinsverband samengeleefd. De belangen van vader komen onaanvaardbaar in het gedrang door de verhuizing. De rechtbank is van oordeel dat het belang van de zoon van partijen is gediend als hij in zijn oude vertrouwde omgeving blijft. Moeder is al verhuisd. Dit betekent dat de rechtbank de zoon van partijen voorlopig aan vader toevertrouwt in afwachting van een definitieve beslissing over de woonplaats van de zoon.

Conclusie

Uit deze uitspraak kunnen 3 conclusies worden getrokken:

  1. Ook al heeft u eenhoofdig gezag, dan wil dat niet altijd zeggen dat u zonder toestemming van uw ex-partner met uw kind kunt verhuizen.
  2. Als u met uw kind verhuist zonder toestemming van uw ex-partner, moet u er rekening mee houden dat dit niet achteraf wordt geaccordeerd door de rechtbank. Rechters zijn niet gecharmeerd van eigenrichting.
  3. Bovendien dient u er op bedacht te zijn dat de rechtbank in dat geval de woonplaats van uw kind wel eens bij uw ex-partner kan bepalen indien deze daar om heeft gevraagd.

 

Heeft u een vraag, neemt u dan gerust contact met mij op.

Susan Meijler

Susan Meijler

Advocaat

Susan Meijler is een zeer ervaren familierecht advocaat.

Gerelateerde blogs

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer

16 januari 2024

Indexering kinder- en partneralimentatie 2024

Ieder jaar wordt de kinder- en partneralimentatie verhoogd door de jaarlijkse indexering. Vandaag vertel ik u meer over de indexering van de kinder- en partneralimentatie in 2024.

Lees meer