11 mei 2021

Vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst (deel 2)

Door Seliz Demirci

In deze reeks bespreek ik vijf valkuilen bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst. In het eerste deel besprak ik de proeftijd en de opzegtermijn.

In dit deel komt het tussentijds opzegbeding, de informatieplicht en het concurrentieverbod aan de orde.

– 3 Tussentijds opzegbeding

Valkuil 3: u vergeet het tussentijdsopzegbeding. Een overeenkomst voor bepaalde tijd mag u niet zomaar tussentijds beëindigen. Dat kan wel wanneer dat recht voor werkgever én werknemer in de arbeidsovereenkomst is opgenomen.

Ontbreekt deze afspraak? En wilt u de arbeidsovereenkomst eerder beëindigen dan de einddatum? De beëindiging is dan onregelmatig, oftewel: niet volgens de regels. Het gevolg? De arbeidsovereenkomst is wel geëindigd, maar u dient alsnog het salaris uit te betalen over de resterende duur van de arbeidsovereenkomst.

Gelukkig is deze regel niet zo strikt als die voor de proeftijd of de opzegtermijn en zijn er oplossingen te bedenken.

 

– 4 Informatieplicht

Omdat korte contracten beter lezen, wordt er wel eens te weinig informatie opgenomen.

De arbeidsovereenkomst moet verplicht een aantal zaken benoemen waaronder:

 1. naam en woonplaats van partijen
 2. de arbeidsplaats
 3. de functie
 4. de startdatum
 5. of er een onbepaalde tijd overeenkomst is aangegaan
 6. of de overeenkomst een uitzend- of payroll overeenkomst is
 7. of er een oproepovereenkomst is
 8. bij een bepaalde tijd overeenkomst: de duur daarvan
 9. de vakantiedagen
 10. de opzegtermijn
 11. het loon en het wanneer van uitbetalen daarvan
 12. de arbeidsduur
 13. wel of geen pensioen
 14. wel of geen cao
 15. welke persoonsgegevens worden verwerkt voor welk doel en op basis van welke verwerkingsgrond.

Vergeet u om de volledige of juiste informatie op te nemen, dan bent u aansprakelijk voor de daardoor ontstane schade. Controleer de inhoud van de overeenkomst daarom goed.

 

-5 Concurrentieverbod

U wilt uw bedrijf beschermen wanneer een werknemer weggaat. Daarom wilt u graag een concurrentieverbod opnemen. U knipt en plakt een bepaling in de overeenkomst die u wel goed lijkt. Vaak biedt de afspraak dan niet die bescherming die u juist wilde.

Een concurrentieverbod in een bepaalde tijd overeenkomst is in principe niet geldig. Als u een zwaarwegend bedrijfsbelang heeft bij zo’n verbod, kunt u dit misschien wel afspreken. De voorwaarden zijn streng. Een beding geleend uit een andere overeenkomst zal hier niet aan voldoen en ongeldig zijn. Maatwerk is dan nodig.

De valkuil bij een concurrentieverbod in een overeenkomst voor onbepaalde tijd is de te ruime formulering. De rechter zal eerder geneigd zijn om een streep te zetten door een concurrentieverbod dat jaren na einde arbeidsovereenkomst geldig is, dat geldt voor heel Nederland en ver daarbuiten, en waarbij het de werknemer is verboden om voor concurrenten en relaties te werken, of om ook maar contact met hen op te nemen. Maak uw belang concreet, dan is de kans groter dat het verbod overleeft.

Heeft u een vraag over het opstellen van een arbeidsovereenkomst? Neem gerust contact met mij op. 

 

Seliz Demirci

Seliz Demirci

Advocaat

Binnen de sectie Arbeid & Pensioen adviseert Seliz nationale en internationale werkgevers en werknemers over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Gerelateerde blogs

18 mei 2023

Belemmeringsverbod en zzp’ers

Regelmatig doet zich de vraag voor of een uitlener ter beschikking gestelde werknemers – uitzendkrachten, gedetacheerde werknemers – kan verbieden om bij een inlener in dienst te treden.

Lees meer

10 mei 2023

Nieuwe loot aan de stam van grondrecht op vakantie

Het is bekend: “Europa” ziet het recht op vier weken doorbetaalde vakantie als een grondrecht. Al jarenlang benadrukt het Hof van Justitie van de EU dit zogeheten wezenlijke beginsel van sociaal recht in de rechtspraak.

Lees meer

18 april 2023

Het nieuwe studiekostenbeding

Sinds 1 augustus 2022 mogen organisaties de kosten van bepaalde  opleidingen en scholing niet meer door middel van een studiekostenbeding in rekening brengen bij medewerkers.

Lees meer