7 mei 2021

Vorderingen innen in coronatijd

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

We leven in een bijzondere tijd nu het coronavirus nog altijd rondwaart in onze samenleving.

Voor zo ver mogelijk blijft het bedrijfsleven doordraaien, maar wat dient u te doen met een opeenstapeling van openstaande vorderingen? Aan de ene kant wilt u als bedrijf de openstaande vorderingen gaan innen, maar aan de andere kant wilt u niet bekend staan als het bedrijf dat een ander bedrijf failliet laat verklaren, de debiteur heeft immers ook geen schuld aan de uitbraak van een pandemie. In deze blog leg ik uit waarom u wél door kunt gaan met het innen van uw openstaande debiteuren.

Op 25 november 2020 heeft de wetgever de Tijdelijk wet COVID-19 SZW en JenV aangenomen. De Tijdelijke wet biedt aan schuldenaren de mogelijkheid om de behandeling van faillissementsverzoeken aan te houden, andere verhaalsacties te schorsen en een schuldenaar tijdelijk betalingsuitstel te verlenen in verband met de uitbraak van corona.

 

Vijf voorwaarden

Wordt u geconfronteerd met een niet-betalende schuldenaar en gaat u over tot het innen van uw vordering, dan kan de schuldenaar mogelijk gebruik maken van de mogelijkheden die de Tijdelijk wet biedt. De schuldenaar dient dan te voldoen aan een vijftal voorwaarden:

  1. de rekeningen kan de schuldenaar tijdelijk niet betalen in verband met een gebrek aan financiële middelen;
  2. het gebrek aan financiële middelen is ontstaan vanaf 16 maart 2020 doordat de schuldenaar de bedrijfsactiviteiten niet meer volledig kon uitoefenen;
  3. voorafgaand aan de pandemie beschikte de schuldenaar over voldoende inkomsten om zijn of haar schulden te betalen. Na 16 maart 2020 heeft de schuldenaar een omzetverlies van minimaal 20 procent;
  4. na het verleende uitstel zou de schuldenaar weer gezond verder kunnen; en
  5. u mag als schuldeiser niet wezenlijk en onredelijk in zijn belangen worden geschaad.

 

Sommigen bedrijven verkeerden al in een penibele financiële situatie voordat de coronacrisis begon. Door de ruimhartige financiële steun van de overheid zijn deze bedrijven echter overeind gebleven. De Tijdelijke wet biedt aan schuldeisers de mogelijkheid om de vorderingen te gaan innen, zonder dat u als schuldeiser het risico loopt bekend te staan als de partij die in de coronacrisis schuldenaren failliet laat verklaren. De rechter kan immers via de Tijdelijk wet een schifting maken tussen de schuldenaren die werkelijk zijn geraakt door de coronacrisis en de schuldenaren die voorafgaand aan de coronacrisis al in betalingsmoeilijkheden verkeerden.

Advies? Onderling overleg

Twijfelt u dan ook over de vraag of het wel echt aan de coronacrisis ligt dat de schuldenaar zijn betalingsverplichtingen niet nakomt, ga dan vooral over tot innen van uw vordering. De rechter zal immers de schuldenaar die echt in de financiële problemen zit in verband met corona op basis van de Tijdelijke wet uitstel van betaling verlenen. Uiteraard heeft het altijd wel de voorkeur er samen in onderling overleg uit te komen. Mocht u vragen hebben over de Tijdelijke wet of over de mogelijkheden om uw (bedrijfs)vorderingen te innen, neem dan vooral met mij contact op.

 

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer