21 maart 2016

Vrijstelling meldplicht gegevensverwerking voor de kinderopvang

Door Gilyan Parker

Met ingang van 1 januari 2016 is de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aangescherpt.

Nieuw is dat instellingen die persoonsgegevens verwerken melding moeten maken indien zich een datalek bij hen voordoet en dat de bevoegdheid van de Autoriteit persoonsgegevens (de nieuwe naam van het College Bescherming Persoonsgegevens) om boetes op te leggen is uitgebreid. Meer hierover leest u in mijn eerdere blog.

Sector Kinderopvang

Er is nauwelijks een sector die niet in aanraking komt met persoonsgegevens. Bijna elk bedrijf verwerkt op de een of andere manier persoonsgegevens van klanten, partners, debiteuren, etc. Dit geldt ook voor de kinderopvang. Hier worden immers naam, adres en geboortedatum van de kinderen verwerkt, evenals de contactgegevens van de ouders. Ten behoeve van de facturatie van de genoten opvang worden ook de rekeningnummers van de ouders opgeslagen en soms doorgegeven aan een ander bedrijf dat de facturatie verzorgt voor de kinderopvang. Bovendien verwerkt een kinderopvang vaak gevoelige gegevens, zoals medische gegevens over de kinderen of gegevens met betrekking tot de geloofsovertuiging van de familie.

Meldplicht gegevens kinderopvang

Onder bepaalde omstandigheden moet een instelling de verwerking van gegevens melden aan de Autoriteit persoonsgegevens (AP). Voor de kinderopvang geldt echter een vrijstelling van deze melding. De verwerking van gegevens dient dan echter wel beperkt te blijven tot de kerntaken van de kinderopvang. Daarbij valt dus te denken aan de organisatie van de opvang, de communicatie met de ouders, het betaalverkeer, de medische verzorging van het kind en, indien dat noodzakelijk is voor de opvang, de geloofsovertuiging. De gegevens mogen alleen aan andere instellingen ter beschikking gesteld worden als de ouders daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd, indien dit noodzakelijk is ter vervulling van een wettelijke plicht, indien dit gebeurt voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden, of indien dit noodzakelijk is voor een vitaal belang van het kind of van de ouders (bijvoorbeeld een medisch noodgeval). Let wel, de hier genoemde vrijstelling geldt enkel voor de verplichting om de verwerking van persoonsgegevens in zijn algemeen aan de AP te melden. Aan alle andere verplichtingen van de Wbp, waaronder de meldplicht datalekken, dienen kinderopvanginstellingen gewoon te voldoen.

Preventieve maatregelen

Een goede inrichting van de interne organisatie en van overeenkomsten met partners is daarom ook voor de kinderopvang van belang om aan de vereisten van de Wbp te kunnen voldoen. GMW advocaten heeft expertise op het gebied van bescherming van persoonsgegevens en werkt op verschillende vlakken nauw samen met kinderdagverblijven. Wij zijn ook uw bedrijf graag van dienst met advies met betrekking tot de vraag hoe u ervoor kunt zorgen dat uw organisatie optimaal ingericht is om aan de Wbp te voldoen en om adequaat te kunnen reageren mocht een datalek zich voordoen. Voor vrijblijvend advies kunt u contact opnemen met een van onze experts van de sectie Onderneming & Insolventie.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

16 april 2024

Verrekenen van schulden in de WHOA

In een WHOA-traject kunt u te maken krijgen met schuldeisers die een beroep doen op verrekening met bedragen die zij nog aan u moeten betalen. Of andersom: als uw vordering betrokken wordt in een WHOA-akkoord, mag u dan nieuwe betalingsverplichtingen verrekenen? Hoe werkt dat tijdens een WHOA-traject?

Lees meer

7 maart 2024

Buitenlandse partijen en proceskosten

In Nederland kennen we de proceskostenveroordeling. Als een rechtszaak wordt verloren, dan kan die partij in de proceskosten worden veroordeeld.

Lees meer

29 februari 2024

WHOA werkt om faillissement van levensvatbare bedrijven te voorkomen, maar bereikt MKB-bedrijven minder goed.

Lees meer