24 augustus 2020

Vrijwillige vertrekregeling aangeboden gekregen? Dit is wat u moet weten

Door Seliz Demirci

Vanwege de coronacrisis houden bedrijven hun gehele organisatie kritisch tegen het licht. Diverse multinationals hebben inmiddels bekend gemaakt dat zij arbeidsplaatsen gaan schrappen om het huishoudboekje weer op orde te krijgen.

Zo heeft Shell aangekondigd een vrijwillige vertrekregeling aan te bieden aan haar personeel. Ook worden de arbeidsovereenkomsten herzien en trekt het bedrijf minder personeel aan. De selectieve vertrekregeling geldt vooralsnog voor werknemers met Nederland, het Verenigd Koninkrijk of Canada als thuisbasis.

Wat houdt een vrijwillige vertrekregeling in?

Bij verval van arbeidsplaatsen kan een werkgever ontslag aanvragen bij het UWV op grond van bedrijfseconomische redenen. Als alternatief kan de werkgever ook aan geselecteerde werknemers een vertrekregeling aanbieden. De inhoud van zo’n vertrekregeling is vaak met de vakbonden of de ondernemingsraad overeengekomen.  Werknemers die een vertrekregeling aangeboden krijgen, kunnen zelf beslissen of zij willen vertrekken of een eventuele ontslagprocedure willen afwachten. In een vertrekregeling wordt meestal een beëindigingsvergoeding aangeboden die je als werknemer meekrijgt. De vertrekregeling kan echter ook bestaan uit een aanvulling op een elders te verdienen salaris of uitkering.

Waar moet u op letten als u een vertrekregeling aangeboden krijgt?

Een vertrekregeling kan aantrekkelijk zijn voor werknemers die toe zijn aan wisseling van werkgever of verwachten dat zij op korte termijn boventallig zullen worden. De beëindigingsvergoeding ligt namelijk meestal ruim boven de transitievergoeding (de financiële compensatie die de werkgever moet betalen bij ontslag). Daarnaast wordt de werknemer vaak vrijgesteld van het werk tot de voorgestelde einddatum van het dienstverband. De werknemer krijgt dan tijd om te zoeken naar een nieuwe baan.

Een vertrekregeling is daarentegen minder interessant voor werknemers die een zwakke arbeidspositie hebben en nog jaren moeten werken. Hoewel de aangeboden vergoeding aantrekkelijk kan lijken, is het van belang om er rekening te houden dat het vinden van een nieuwe vaste baan tijd kan kosten. Van belang kan ook zijn dat de aangeboden regeling het salaris en de pensioenopbouw in de jaren voor het pensioen overbrugt. Daarnaast is het van belang om te bepalen of je bijvoorbeeld nog aanspraak kan maken op de aangeboden vergoeding als je al een andere baan hebt voor de einddatum. Deze aspecten worden weleens over het hoofd gezien door werknemers.

Conclusie

Een vrijwillige vertrekregeling kan dus interessant zijn, maar het is van groot belang de nodige afwegingen te maken. Deze afwegingen zien bijvoorbeeld op arbeidsmarktkansen, eventuele pensioenschade en de ruimte die de beëindigingsvergoeding geeft bovenop een WW-uitkering of een andere inkomstenbron. Kijk ook goed naar de voorgestelde einddatum, de aangeboden beëindigingsvergoeding en of u aanspraak kunt maken op deze vergoeding als u een andere baan hebt.

Wij helpen u graag

Het inwinnen van juridisch advies over een vrijwillige vertrekregeling is aan te raden. Doorgaans bevat de vertrekregeling daarvoor ook een tegemoetkoming in de kosten. Neem gerust contact met ons op.

Wij hebben bovendien kennis van en ervaring in de vertrekregelingen die Shell haar werknemers aanbiedt. Wij adviseren u graag op basis van uw persoonlijke omstandigheden.

De inhoud van de aangekondigde vrijwillige vertrekregeling is nog niet bekend. De details hiervan zullen wij zodra mogelijk bespreken in een volgende blog.

 

Seliz Demirci

Seliz Demirci

Advocaat

Binnen de sectie Arbeid & Pensioen adviseert Seliz nationale en internationale werkgevers en werknemers over diverse arbeidsrechtelijke vraagstukken.

Gerelateerde blogs

26 september 2023

Pensioenontslag

In Nederland komt aan de werknemer een grote mate van ontslagbescherming toe. Een uitzondering op de ontslagbescherming geldt voor de werknemer die de pensioenleeftijd bereikt heeft.

Lees meer

10 augustus 2023

Ontslag met een fiks prijskaartje

In de wet staan verschillende ontslaggronden opgesomd. Een werkgever kan de arbeidsovereenkomst opzeggen als één van deze gronden, of een combinatie ervan, aanwezig is. Bovendien moet duidelijk zijn dat de werknemer niet kan worden herplaatst binnen de organisatie. Eén van de ontslaggronden uit de wet is de verstoorde arbeidsverhouding.

Lees meer

20 juli 2023

Ontslag op staande voet: de ontslagbrief

Kort voor de zomervakantie heeft de Hoge Raad twee uitspraken gedaan over ontslag op staande voet. Het gaat om de mededelingseis van de dringende reden in de ontslagbrief en over het vorderen van een vergoeding van de op staande voet ontslagen werknemer.

Lees meer