5 juli 2022

Waarom bij scheiding kiezen voor mediation?

Door Marcella Verwoerd

De beslissing nemen om uw huwelijk of relatie te beëindigen is moeilijk.

Voor degene die de beslissing neemt en voor degene die wellicht nog niet zover was. Met die beslissing gaan emoties gepaard en wordt er een weg ingezet, waarbij u afscheid neemt van elkaar als partner. Ook dienen er in die toch al lastige periode belangrijke beslissingen genomen te worden en afspraken te worden gemaakt. Waarom bij scheiding kiezen voor mediation? In deze periode is het van belang om u te laten bijstaan door een deskundige die u helpt en begeleidt. U kunt daarvoor samen naar een advocaat-mediator gaan. In deze blog zal ik onder meer ingaan op de rol van de mediator en de voor-  en nadelen van mediation ten opzichte van een echtscheidingsadvocaat die u begeleidt in het scheidingsproces.

Wat doet een mediator?

Een mediator gaat samen met u beiden om de tafel, waarbij de mediator u beiden begeleidt en informeert. Een belangrijk doel van mediation is dat u samen tot afspraken komt betreffende de kinderen en de financiële afwikkeling van de scheiding. Zo kunt u afspraken maken over de hoofdverblijfplaats van de kinderen, de zorg- en contactregeling, kinderalimentatie en over bijvoorbeeld de verdeling van de gemeenschap van goederen of de financiële afwikkeling van het huwelijk op basis van de aangegane huwelijkse voorwaarden. De mediator informeert u over de juridische kant van de zaak en geeft ruimte om samen tot afspraken te komen. Mediation is altijd het overwegen waard. Zeker als u er belang bij heeft om na de scheiding met elkaar op goede voet te blijven staan.

Wanneer is mediation een optie?

Mediation is een optie als u en uw partner allebei bereid zijn om met elkaar in gesprek te gaan over de scheiding, over de gevolgen daarvan en als u bereid bent om daarbij naar elkaar te luisteren.  Op die wijze kan er gekomen worden tot afspraken die in u beider belang zijn en die ook – indien er kinderen zijn – het meest in het belang van uw kinderen zijn. Door met elkaar te komen tot afspraken, zijn deze afspraken over het algemeen zoveel als mogelijk toekomstbestendig en wordt een weg naar de rechtbank ook in de toekomst al zoveel mogelijk voorkomen.

Wat zijn de voordelen van mediation?

Waarom kiezen voor een mediation? Een groot voordeel is dat u samen tot afspraken komt en dus samen beslist over belangrijke zaken in uw leven. Indien het niet lukt om samen tot afspraken te komen, dan kan u het voorleggen aan de rechter. De rechter zal een beslissing voor u nemen. Het kan dat u dan in een situatie terecht komt waarbij de onderlinge relatie vaak verslechterd. Hetgeen de situatie na de scheiding lastiger kan maken.

Een ander voordeel is dat mediation vaak een veel sneller traject is dan een echtscheidingstraject bij de rechtbank. De duur van het traject heeft u vaak zelf in de hand. De mediator volgt zoveel als mogelijk uw tempo. Een daarbij komend voordeel is dat mediation vaak goedkoper en minder belastend is dan het voeren van een juridische procedure.

Wat zijn de nadelen van mediation?

Tijdens een mediationtraject kan het veel gaan over emoties en onderliggende belangen en gevoelens. Uiteraard is het mogelijk om dit te beperken, maar een en ander is wel afhankelijk van de loop van het gesprek en de behoeftes van beide partners. Een ander nadeel kan zijn dat een mediator nooit een beslissing kan afdwingen en de mediator zal dit ook niet proberen. Als er tussen u beiden al uitvoerig over het conflict is gesproken, zou mediation ertoe kunnen leiden dat het conflict alleen nog maar langer voortduurt en dan kan het beter zijn om uw standpunten met behulp van een eigen echtscheidingsadvocaat naar voren te laten brengen in het kader van onderling overleg tussen advocaten of in een gerechtelijke procedure.

Tot slot

Heeft u hulp nodig bij uw scheiding van een gespecialiseerd mediator dan wel een echtscheidingsadvocaat? Bij GMW advocaten werken gespecialiseerde echtscheidingsmediators- en advocaten die u graag bijstaan. Heeft u nog verdere vragen of wilt u een afspraak maken, neem dan gerust contact met mij op.

Marcella Verwoerd

Marcella Verwoerd

Advocaat

Marcella Verwoerd is een advocaat-mediator die gespecialiseerd is op het gebied van het personen- en familierecht, die met name internationale (echt)scheidingen behandelt.

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer