28 september 2017

Wat te doen met een klein pensioen?

Door Koen Vermeulen

Een “klein pensioen” lijkt een subjectief begrip. In de pensioenwereld is het duidelijk: een pensioenuitkering van minder dan € 467,89 bruto per jaar.

Heeft u bij een pensioenuitvoerder zo’n klein pensioen opgebouwd, dan heeft de pensioenuitvoerder het recht om dit pensioen af te kopen. U krijgt dit bedrag dan in één keer uitbetaald, en u krijgt daarvan dus geen levenslange pensioenuitkeringen. Dat wil de regering veranderen; naar verwachting per 2018. Overdracht van kleine pensioenen wordt het uitgangspunt, in plaats van afkoop. Hoe werkt dat?

Kunt u nu een klein pensioen overdragen?

Als u stopt als deelnemer in een pensioenregeling, bijvoorbeeld bij ontslag of verandering van werkgever, dan kunt u onder voorwaarden de waarde van uw opgebouwde pensioen overdragen naar het pensioenfonds of pensioenverzekeraar van uw nieuwe werkgever. Een klein pensioen kunt u ook overdragen. U moet wel binnen twee jaar na einde deelneming het traject van waardeoverdracht zijn begonnen.

Wanneer heeft de pensioenuitvoerder het afkooprecht?

Als u binnen die twee jaar niet het proces tot waardeoverdracht bent gestart, dan ontvangt u van de pensioenuitvoerder bericht over afkoop van uw kleine pensioen. Zonder uw toestemming kan de pensioenuitvoerder dan uw kleine pensioen afkopen. Het afkopen van hogere pensioenbedragen door u of de pensioenuitvoerder is niet mogelijk (afkoopverbod). U krijgt dan een door de pensioenuitvoerder berekend bedrag op uw rekening gestort (de afkoopwaarde).

Wat gebeurt er na 1 januari 2018 met een klein pensioen?

Als u vaak van baan wisselt en steeds een klein pensioen opbouwt, dat u niet kunt of wilt overdragen, dan wordt uw pensioen dus steeds afgekocht. Om dat te voorkomen, ligt er nu een wetsvoorstel waarbij dit afkooprecht van de pensioenuitvoerder wordt vervangen door waardeoverdracht. U kunt dan geen keuze meer maken. Uitgangspunt wordt dat de pensioenuitvoerder het kleine pensioen voor u overdraagt.

Wordt de waarde voortaan automatisch overgedragen?

Nee, de pensioenuitvoerder heeft een recht en geen plicht om uw kleine pensioen over te dragen naar uw nieuwe pensioenuitvoerder. Kiest de pensioenuitvoerder daar niet voor, dan blijft uw kleine pensioen dus staan – u kunt dus niet meer zelf kiezen voor wel of geen waardeoverdracht van een klein pensioen. Heeft u geen nieuwe pensioenuitvoerder omdat u bijvoorbeeld zzp’er wordt, dan blijft uw kleine pensioen sowieso staan bij uw oude pensioenuitvoerder.

Heeft u vragen over waardeoverdracht?

Als u vragen heeft over de gevolgen van ontslag voor uw pensioen en vragen over waardeoverdracht van uw pensioen, dan staan de pensioenspecialisten van GMW advocaten klaar om u te adviseren.

 

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer