1 april 2014

Weer commotie in alimentatieland

Door Gilyan Parker

Precies een jaar geleden op 1 april 2013 zijn de nieuwe rekenregels kinderalimentatie in werking getreden. Dat heeft in alimentatieland tot veel ophef geleid.

De verschillen tussen de ‘oude’ en ‘nieuwe’ berekeningen zijn namelijk aanzienlijk. Het inkt is nog niet droog of de volgende wijziging staat al weer op stapel.

Aftrek Partneralimentatie

Partneralimentatie is volledig aftrekbaar als persoonsgebonden aftrek in box I tegen het voor de alimentatiebetaler geldende belastingtarief. Voor kinderalimentatie ligt dat anders. Betalers van kinderalimentatie hebben recht op de zogenaamde buitengewone lastenaftrek. Dat is al snel enkele tientjes netto per kind per maand. In de alimentatieberekeningen wordt de draagkracht van de betaler vermeerderd met de buitengewone lastenaftrek. Met andere woorden: de teruggave van de fiscus komt volledig ten goede aan de kinderen. De alimentatiebetaler kan meer missen omdat hij elke maand recht heeft op een teruggave via deze buitengewone lastenaftrek.

Afschaffing buitengewone lastenaftrek

Per 1 januari 2015 staat de afschaffing van de buitengewone lastenaftrek op stapel. Dat zal voor veel alimentatiebetalers een aderlating zijn. Uitgaande van het gemiddelde gezin van 2 kinderen en een iets meer dan modaal inkomen scheelt dit als snel € 100,– netto per maand. U kunt vast al raden wat hiervan het gevolg is. Juist, de wijzigingsverzoeken zullen binnen druppelen. De alimentatiebetalers zullen een verzoek willen doen tot verlaging van de kinderalimentatie. Bij de vaststelling daarvan zal er immers van uitgegaan zijn dat de alimentatiebetaler recht heeft op de buitengewone lastenaftrek. De storm aan wijzigingsverzoeken die na 1 april jl. op gang is gekomen is wellicht inmiddels wat geluwd, maar een nieuwe storm zit er dus al weer aan te komen.

Wijziging kinderalimentatie

Wilt u weten of de nieuwe fiscale regelgeving ook gevolgen zal hebben voor uw kinderalimentatie? Neem gerust contact met mij op. Houd er rekening mee dat als u er onderling niet uitkomt het gemakkelijk een half jaar kan duren voordat een rechtbank een beslissing neemt op een wijzigingsverzoek. Voor zover u uw kinderalimentatie nog niet hebt laten herberekenen naar aanleiding van de wijziging per 1 april 2013 is wellicht de nieuwe belastingwetgeving per 1 januari 2015 wel aanleiding voor u te laten toetsen of uw kinderalimentatie nog wel aan de wettelijke maatstaven voldoet. Voor vragen kunt u mij bellen of e-mailen (m.groenleer@gmw.nl, 070-3615048).  

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer

1 maart 2024

15 jaar ouderschapsplan

Deze maand bestaat het (verplichte) ouderschapsplan maar liefst 15 jaar. Na een echtscheiding of ontbinding van een geregistreerd partnerschap heeft u er zeker één nodig als u samen minderjarige kinderen heeft. Een ouderschapsplan is ook verplicht wanneer u alleen een relatie heeft gehad en sprake is van gezamenlijk ouderlijk gezag.

Lees meer

25 januari 2024

Welke rechter mag beslissen over de kinderen?

In zaken met een internationaal karakter, moet worden vastgesteld welke rechter rechtsmacht heeft.

Lees meer