17 januari 2019

Werkgever wint strijd van Pensioenfonds Vleessector

Door Koen Vermeulen

Het begin van de vele rechtszaken tussen een bedrijfstakpensioenfonds en een onderneming laat zich makkelijk uittekenen.

Zo ook tussen onderneming Foodconnect en het bedrijfstakpensioenfonds voor Vlees, Vleeswaren, Gemaksvoeding en Pluimveevlees (VLEP).

Foodconnect bestaat sinds 2001 en maakt en levert (vlees)maaltijden aan particulieren en zorginstellingen. Foodconnect heeft een pensioenregeling bij een verzekeraar. Pas in 2013 meldt VLEP zich bij Foodconnect en stelt dat Foodconnect het pensioen moet onderbrengen bij het door de minister verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfonds VLEP. Direct volgt een nota voor pensioenpremies over 5 jaar (1,5 miljoen euro). Het zal uw onderneming maar gebeuren; wat dan?

Rechtszaak bedrijfstakpensioenfonds en werkgever

Foodconnect weigert te betalen en de procedure bij de rechter is een feit. Het voorlopige einde daarvan is de uitspraak van Gerechtshof Den Haag van 4 december 2018, waarin de eis van VLEP tot betaling van de 1,5 miljoen euro aan pensioenpremie is afgewezen. Intussen, zo blijkt uit de uitspraak, heeft Foodconnect afscheid genomen van de eigen verzekerde pensioenregeling en is (verplicht) aangesloten bij het Horeca-pensioenfonds. Of er contact is geweest tussen de twee door de minister verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen Horeca en VLEP is onduidelijk. Feit is dat Foodconnect en haar werknemers in langdurige, kostbare en onzekere rechtszaken worden meegevoerd omdat er onduidelijkheid bestaat onder wiens werkingssfeer de activiteiten van Foodconnect vallen.

Onaangename verrassingen

Er spelen de volgende vragen bij dit soort rechtszaken:

  • wat zijn precies de bedrijfsactiviteiten van de onderneming?
  • hoe moet de zogeheten werkingssfeer van het verplichtstellingsbesluit worden gelezen, c.q. uitgelegd? Want de tekst daarvan blinkt niet altijd uit in helderheid.
  • vallen die bedrijfsactiviteiten onder een bepaalde werkingssfeer?

 

Een onderneming kan niet vallen onder de werkingssfeer van twee verschillende verplichtstellingsbesluiten of twee verschillende algemeen verbindend verklaarde cao’s. Maar als pensioenfondsen er onderling niet uitkomen, dan moet de rechter de knoop doorhakken. Voor u als ondernemer kunnen onaangename verrassingen worden voorkomen, door regelmatig een werkingssfeeronderzoek te laten doen. Voor meer informatie, zie hierover ons artikel.

Bedrijfsactiviteiten onderneming

In dit geval stelt de rechter vast dat Foodconnect zich bezighoudt met gemaksvoeding, zoals kant-en-klare-maaltijden, maar dat niet “fabrieksmatig” doet, zoals wel staat vermeld in de werkingssfeeromschrijving van het verplichtstellingsbesluit van VLEP. En bij Foodconnect gaat het anders dan binnen de cao/verplichtstelling om bereiding van maaltijden die direct na levering worden opgegeten. Daarentegen houdt Foodconnect zich volgens de rechter bezig met “restauratieve diensten”, en deze diensten vallen juist binnen de werkingssfeer van het Horeca-pensioenfonds. Daar valt Foodconnect dus (verplicht) onder, en dat is overeenkomstig haar wens.

Pensioenfondsen moeten onderling onduidelijkheid oplossen

Het gerechtshof laat het hier niet bij zitten. De rechters zijn streng voor verplicht gestelde pensioenfondsen en vinden het ongepast dat een bedrijfstakpensioenfonds gedurende vele jaren zeer hoge premienota’s stuurt aan een bedrijf dat te goeder trouw bij een ander verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds is aangesloten. Het gerechtshof vindt dat Pensioenfondsen de onduidelijkheid onderling moeten oplossen, want het is volgens het gerechtshof “maatschappelijk ongewenst” dat daarover ten koste van ondernemingen en hun werknemers wordt geprocedeerd.

De boodschap voor 2019

Een mooie boodschap voor 2019: verplicht gestelde bedrijfstakpensioenfondsen zorgen voor een duidelijkere omschrijving van de werkingssfeer en lossen bij botsende werkingssferen de onduidelijkheid zelf op, ter voorkoming van nog meer van dit soort procedures.

Bij vragen kunt vanzelfsprekend contact met mij opnemen.

Koen Vermeulen

Koen Vermeulen

Advocaat/associate partner

Koen Vermeulen is uw sparringpartner voor alle vragen over arbeidsrecht, medezeggenschap en pensioen.

Gerelateerde blogs

23 februari 2024

Als ondernemingsraad aan de slag met de Wtp

In dit artikel vertellen we u meer over de Wtp en de belangrijke rol van de ondernemingsraad (OR) bij wijziging van de pensioenregeling.

Lees meer

3 oktober 2023

Finale kwijting en pensioenschade

Het komt regelmatig voor dat een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd door middel van het sluiten van een vaststellingsovereenkomst door werkgever en werknemer.

Lees meer

27 juni 2023

Pensioenopbouw ‘schijnzelfstandigen’ en ‘platformwerkers’.

Deze maand publiceerde het Zweedse voorzitterschap van de EU een concepttekst over een Europese richtlijn voor de bescherming van platformwerkers en het tegengaan van schijnzelfstandigheid.

Lees meer