30 maart 2020

Werknemer met loonvordering hoeft lease-auto niet terug te geven

Door Christiaan Mensink

Elke schuldeiser heeft het recht te weigeren eigendommen van zijn schuldenaar terug te geven, zolang hij niet is betaald.

Dit recht van retentie geldt ook bij het faillissement van de schuldenaar. Hiermee heeft een schuldeiser een sterke positie om de schuldenaar tot betaling te dwingen.

>> Heeft u een vraag over dit onderwerp? Laat hier uw gegevens achter. <<

 

Welke eisen stelt de wet aan het retentierecht?

Een schuldeiser kan afgifte van zaken aan de eigenaar opschorten, als hij die zaken in zijn feitelijk macht heeft en hij een opeisbare vordering heeft op de eigenaar. Bij faillissement van de eigenaar geldt verder dat de achtergehouden zaken een verkoopwaarde moeten hebben.

Kunt u het retentierecht ook jegens derden inroepen?

Ja. Een schuldeiser kan het retentierecht ook jegens anderen dan zijn directe schuldenaar inroepen. Een garage kan bijvoorbeeld een retentierecht uitoefenen over een door hem gerepareerde auto, ook als die auto niet van de opdrachtgever is maar van iemand anders, zoals een lease-maatschappij. Als het recht van die derde, zoals een eigendomsrecht, ouder is dan het ingeroepen retentierecht, moet er wel voldoende verband bestaan tussen de vordering van de schuldeiser en de zaak die hij onder zich heeft. Als de schuldeiser louter op basis van toeval de zaak onder zich heeft, dient hij die zaak wel af te staan aan de eigenaar.

En hoe zit het met leaseauto’s?

Werknemers die een auto van de zaak rijden, rijden eigenlijk in een auto van de leasemaatschappij. De werkgever huurt de auto, en stelt die vervolgens ter beschikking aan de werknemer. Als de werkgever vervolgens failliet gaat, zal de leasemaatschappij de auto terughalen. Maar, mag de werknemer weigeren de auto terug te geven aan de leasemaatschappij, als hij nog achterstallig salaris tegoed heeft van zijn failliete werkgever?

De Rechtbank Noord-Holland bepaalde dat het een werknemer is toegestaan het recht van retentie in te roepen op de leaseauto. De werknemer mocht de auto onder zich houden, totdat zijn volledige loonvorderingen was betaald. De rechtbank oordeelde dat er sprake was van een rechtstreeks verband tussen de auto waarin de werknemer reed, en de opschorting van de verplichting deze auto terug te geven. De beschikking over de leaseauto en de verplichting die terug te geven, vloeiden immers beide voort uit de arbeidsovereenkomst.

Wat betekent dit voor de praktijk?

In geval van faillissement of ontslag, kan de werknemer weigeren zijn leaseauto terug te geven aan de werkgever of de leasemaatschappij, totdat al zijn salaris, vakantiegeld en andere vorderingen zijn betaald. Dit geeft de werknemer een sterke positie, ten opzichte van zijn werkgever en de curator. De leasemaatschappij kan de auto alleen dan terughalen, als zij de vordering van de werknemer geheel betaalt.

Heeft u een vraag? Ik help u graag.

Christiaan Mensink

Christiaan Mensink

Advocaat/partner

Christiaan Mensink is een van de meest ervaren en gespecialiseerde WHOA-advocaten van Nederland.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer