18 augustus 2015

Wet Verbetering Verenigingen van Eigenaars

Door Gilyan Parker

In een brief aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal kondigde minister Blok in juni 2014 al een aantal plannen aan ter verbetering van het functioneren van de Vereniging van Eigenaars (VvE’s).

Inmiddels heeft dit geleid tot een concept wetsvoorstel, waarop belanghebbenden tot 30 september 2015 kunnen reageren.

Functioneren van de VvE

Het algemeen doel van deze nieuwe regeling is om het functioneren van de VvE’s op langere termijn te verbeteren, onder andere door te bewerkstelligen dat appartementsgebouwen beter worden onderhouden door de VvE, doordat er meer geld wordt gespaard voor onderhoud en/of er eenvoudiger kan worden geleend. Ten tweede beoogt de nieuwe regeling het eenvoudiger te maken om geld te lenen voor verduurzaming van het appartementsgebouw, zoals isolatie van het dak of de gevel. Het nieuwe wetsvoorstel stelt een aanpassing voor van de regelgeving over het appartementsrecht in boek 5 in het Burgerlijk Wetboek, om precies te zijn gelden de inhoudelijke wijzigingen voor de artikelen 5:113 BW, 5:122 BW en 5:126 BW. Vooral de wijziging van artikel 5:126 BW is een wijziging van belang, omdat hierin ten eerste een minimum reserveringsplicht per appartementseigenaar wordt vastgelegd (artikel 5:126 lid 2 sub a sub b) en daarnaast een financieringsmogelijkheid creëert voor de VvE ten aanzien van de gedeelten van het gebouw die niet bestemd zijn om als afzonderlijk deel te worden gebruikt (5:126 lid 2 a, b, c). Het wetsvoorstel is thans nog een concept waarop belanghebbenden kunnen reageren. Pas daarna zal het wetsvoorstel worden ingediend bij de Tweede Kamer. Verwezen wordt naar de bijgevoegde link voor het betreffende wetsvoorstel.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2023

Robotadvocaat

In Amerika is een ‘robot lawyer’ op de markt gebracht. Een app met juridische informatie die het inschakelen van een advocaat overbodig zou maken. ‘Fight corporations’, ‘find hidden money’, ‘beat bureaucracy’. Dat is wat de robot kan en wil. ‘Sue everybody,’ is het dringende advies.

Lees meer

23 mei 2023

Aanneming van werk

Er is sprake van een aanneemovereenkomst als de ene partij, de aannemer, zich jegens de andere partij, de opdrachtgever, verplicht om tegen betaling van een geldsom een werk op te leveren.

Lees meer

8 mei 2023

Miskleun

Op 1 oktober 2019 werd er door justitie een inval gedaan in de woning en het kantoor van wethouder en locoburgemeester Richard de Mos.

Lees meer