26 februari 2015

Wetsvoorstel aanpassing gemeenschap van goederen

Door Gilyan Parker

Als het aan de regering ligt, gaat het Nederlandse huwelijksvermogensrecht op de schop. Wat wil de regering gaan veranderen?

Huidige situatie

Nu is het nog zo dat als u niet naar de notaris gaat om huwelijkse voorwaarden op te stellen voordat u in het huwelijksbootje stapt u in de zogeheten algehele gemeenschap van goederen bent gehuwd. Al uw vermogen en dat van uw echtgeno(o)t(e) wordt gemeenschappelijk door het huwelijk, ook alle bezittingen en schulden die u al had toen u ging trouwen en in principe ook alle erfenissen en schenkingen. Mondiaal gezien loopt Nederland met dit systeem uit de pas. Nederland is nagenoeg het enige land ter wereld met dit systeem. De meeste landen hanteren als basis ofwel de koude uitsluiting, dus geen enkele vorm van gemeenschap ofwel een beperkte gemeenschap, een gemeenschap waarin alleen het vermogen vergaard tijdens het huwelijk valt, met uitzondering van erfenissen en schenkingen. Dat is ook waar de regering naar toe wil.

Nieuwe situatie

Als het wetsvoorstel in werking treedt, wordt het uitgangspunt een dergelijke beperkte gemeenschap zoals veel van ons omringende landen kennen. Vanzelfsprekend kunt u als u wat anders wilt naar de notaris om huwelijkse voorwaarden op te laten stellen. U kunt deze toespitsen specifiek op uw situatie. Internationaal gezien vormt Nederland als het wetsvoorstel wet wordt geen buitenbeentje meer. Als ander argument voor invoering van de beperkte gemeenschap wordt aangevoerd dat er meer maatschappelijk draagvlak zou bestaan voor een beperkte gemeenschap als wettelijk stelsel in plaats van een algemene gemeenschap. De meesten van u vinden het niet redelijk om voorhuwelijks vermogen en schenkingen c.q. nalatenschappen te delen, maar vinden wel dat het vermogen dat tijdens het huwelijk wordt vergaard het resultaat is van inspanningen van beiden en dus gedeeld moet worden. Nadeel is dat meer dan nu een administratie moet worden bijgehouden van het gemeenschappelijk en van het privé vermogen. Dat is nu in mindere mate omdat er geen privé vermogen is als u in gemeenschap bent gehuwd, behalve dan schenkingen en erfenissen onder uitsluitingsclausule verkregen.

Toekomst

Het is nog maar de vraag of dit wetsvoorstel het gaat halen. Ruim 10 jaar eerder is een gelijksoortig wetsvoorstel gelanceerd maar uiteindelijk verworpen. De vraag is of Nederland klaar is voor deze koerswijziging. De verschillende betrokken beroepsorganisaties zijn het ook nog niet helemaal met elkaar eens en in de literatuur worden al de nodige vraagtekens bij het wetsvoorstel opgeworpen. De tijd zal het uitwijzen.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer