24 februari 2015

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

Door Gilyan Parker

Van veel recentere datum dan de initiatieven op het gebied van de partneralimentatie (link naar vorige blog), is het wetsvoorstel herziening kinderalimentatie dat op 18 februari jl. is ingediend.

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

VVD en PvdA willen de regels rondom het betalen van kinderalimentatie vereenvoudigen. De nieuwe wet maakt volgens deze partijen het berekenen van alimentatie eerlijker en simpeler. De vraag is hoe dit wetsvoorstel zich – als het wet zou worden – verhoudt met de zogeheten Trema normen. Dat zijn de normen die zijn ontwikkeld door de rechterlijke macht aan de hand waarvan momenteel kinderalimentatie wordt berekend. Deze zijn op 1 april 2013 en recent nog op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Indien het wetsvoorstel er doorkomt, zal dit opnieuw een wijziging met zich brengen in de bestaande rekenregels. Kinderalimentatie is geen rustig bezit.

Maatschappelijk draagvlak

Tot 1 april 2013 bestond er veel onvrede onder de alimentatiebetalers omdat aan hun zijde slechts met een bedrag van € 5,– per dag per kind aan kosten voor de kinderen werd gerekend voor de tijd dat de kinderen bij hen waren. Dat probleem is nu opgelost. Nu zijn er weer allerlei nieuwe problemen omdat als gevolg van een wijziging van de fiscale regelgeving per 1 januari 2015 het kindgebonden budget omhoog is gegaan met alle gevolgen van dien voor de kinderalimentatie. Geen enkel systeem is zaligmakend gebleken tot op heden.

Wijzigingen

De verdeling van de zorg voor de kinderen wordt de belangrijkste maatstaf in plaats van de inkomensverdeling van de ouders. Het is de bedoeling dat ouders zelf kunnen gaan rekenen en zij daarbij geen advocaten en rechters meer nodig hebben. Ik ben daar sceptisch over. Om draagvlak bij zowel betaler als ontvanger te creëren is en blijft toch maatwerk geboden, zeker bij ondernemers, expats en samengestelde gezinnen. In het wetsvoorstel geldt de alimentatieplicht niet langer tot 21, maar tot 18 jaar, met dien verstande dat voor kinderen die studeren tot hun 23e doorbetaald moet worden. Verder wordt de onderhoudsplicht van de stiefouder – de met de moeder gehuwde man bij wie het kind woont – afgeschaft. Er wordt ook weer met ficties en forfaitaire tabellen gewerkt net als nu, maar dan weer compleet anders.

Toekomst

Voorlopig is het wetsvoorstel nog toekomstmuziek. Er zijn in het verleden vaker wetsvoorstellen herziening kinderalimentatie ingediend die het niet hebben gehaald. Het is afwachten hoe de politiek zich ontwikkelt, want daar hangt het al dan niet in werking treden van het wetsvoorstel ook in sterke mate van af.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer