24 februari 2015

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

Door Gilyan Parker

Van veel recentere datum dan de initiatieven op het gebied van de partneralimentatie (link naar vorige blog), is het wetsvoorstel herziening kinderalimentatie dat op 18 februari jl. is ingediend.

Wetsvoorstel herziening kinderalimentatie

VVD en PvdA willen de regels rondom het betalen van kinderalimentatie vereenvoudigen. De nieuwe wet maakt volgens deze partijen het berekenen van alimentatie eerlijker en simpeler. De vraag is hoe dit wetsvoorstel zich – als het wet zou worden – verhoudt met de zogeheten Trema normen. Dat zijn de normen die zijn ontwikkeld door de rechterlijke macht aan de hand waarvan momenteel kinderalimentatie wordt berekend. Deze zijn op 1 april 2013 en recent nog op 1 januari 2015 ingrijpend gewijzigd. Indien het wetsvoorstel er doorkomt, zal dit opnieuw een wijziging met zich brengen in de bestaande rekenregels. Kinderalimentatie is geen rustig bezit.

Maatschappelijk draagvlak

Tot 1 april 2013 bestond er veel onvrede onder de alimentatiebetalers omdat aan hun zijde slechts met een bedrag van € 5,– per dag per kind aan kosten voor de kinderen werd gerekend voor de tijd dat de kinderen bij hen waren. Dat probleem is nu opgelost. Nu zijn er weer allerlei nieuwe problemen omdat als gevolg van een wijziging van de fiscale regelgeving per 1 januari 2015 het kindgebonden budget omhoog is gegaan met alle gevolgen van dien voor de kinderalimentatie. Geen enkel systeem is zaligmakend gebleken tot op heden.

Wijzigingen

De verdeling van de zorg voor de kinderen wordt de belangrijkste maatstaf in plaats van de inkomensverdeling van de ouders. Het is de bedoeling dat ouders zelf kunnen gaan rekenen en zij daarbij geen advocaten en rechters meer nodig hebben. Ik ben daar sceptisch over. Om draagvlak bij zowel betaler als ontvanger te creëren is en blijft toch maatwerk geboden, zeker bij ondernemers, expats en samengestelde gezinnen. In het wetsvoorstel geldt de alimentatieplicht niet langer tot 21, maar tot 18 jaar, met dien verstande dat voor kinderen die studeren tot hun 23e doorbetaald moet worden. Verder wordt de onderhoudsplicht van de stiefouder – de met de moeder gehuwde man bij wie het kind woont – afgeschaft. Er wordt ook weer met ficties en forfaitaire tabellen gewerkt net als nu, maar dan weer compleet anders.

Toekomst

Voorlopig is het wetsvoorstel nog toekomstmuziek. Er zijn in het verleden vaker wetsvoorstellen herziening kinderalimentatie ingediend die het niet hebben gehaald. Het is afwachten hoe de politiek zich ontwikkelt, want daar hangt het al dan niet in werking treden van het wetsvoorstel ook in sterke mate van af.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

6 juni 2024

De voordelen van mediation bij echtscheiding

Echtscheiding kan een van de meest stressvolle gebeurtenissen in iemands leven zijn. Het is een proces dat niet alleen emotioneel belastend is, maar ook complex kan zijn wat betreft de juridische afwikkeling. In deze context kan mediation een waardevol alternatief bieden voor het inschakelen van een advocaat. In dit blog leest u enkele voordelen van mediation bij echtscheiding.

Lees meer

28 mei 2024

5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding

Als u het besluit heeft genomen om uit elkaar te gaan kan mediation een waardevolle wijze zijn om conflicten op te lossen en tot overeenstemming te komen in een emotioneel beladen situatie. Om een mediationtraject goed te laten verlopen, geven we u in onderstaand artikel 5 praktische tips voor mediation bij echtscheiding.

Lees meer

2 april 2024

Het overbruggen van een grote haal- en brengafstand bij een omgangsregeling

Als ouders uit elkaar gaan, moeten er afspraken worden gemaakt over de omgangsregeling.

Lees meer