8 februari 2022

Wie is partij bij een overeenkomst?

Door Mechteld van Veen-Oudenaarden

Op 29 oktober 2021 heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in een geschil tussen een geldnemer en geldgever. De discussie tussen partijen ging over het feit wie de contractspartijen waren. Kon dat iemand anders zijn dan degene aan wie het geld was overgemaakt?

De zaak

In deze zaak heeft een geldgever een tweetal betalingen (door de rechtbank aangemerkt als leningen) gedaan aan de notaris. Er is duidelijkheid over de geldgever, maar onduidelijkheid over de geldnemer. Er zijn echter vier partijen die menen aanspraak te mogen maken op deze geldlening. De geldgever mag deze partijen aanspreken tot terugbetaling. Rechtbank en Hof komen beiden tot een andere geldnemer. De Hoge Raad maakt korte metten met de uitspraak van het Hof.

Oordeel Hoge Raad

De Hoge Raad oordeelt conform vaste jurisprudentie het volgende. Het antwoord op de vraag wie partij is bij de overeenkomst is afhankelijk van hetgeen partijen jegens elkaar hebben verklaard en over en weer uit elkaars verklaringen en gedragingen hebben afgeleid en mochten afleiden. Tot de omstandigheden die in dit verband in aanmerking moeten worden genomen, behoort tevens de voor de wederpartij kenbare hoedanigheid en de context waarin partijen optraden. Ook gedragingen, verklaringen en andere omstandigheden, die hebben plaatsgevonden nadat de overeenkomst is gesloten, kunnen van belang zijn.

Conclusie

Uit dit arrest blijkt dus dat voor de vraag wie geldnemer is niet zonder meer doorslaggevend is aan wie het geld ten goede is gekomen, dat de uitlener wist aan wie het geld ten goede was gekomen en wie voor de aflossing heeft zorggedragen en wie de rente heeft betaald. Een overeenkomst kan immers ook door en ander worden nagekomen (art 6:30 BW). Om te weten wie partij is bij de overeenkomst moeten dus alle omstandigheden van het geval worden meegenomen.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met mij op.

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Mechteld van Veen-Oudenaarden

Advocaat

Mechteld van Veen-Oudenaarden is begonnen in de advocatuur in Rotterdam waar zij naast het zeerecht ook in contact kwam met het faillissementsrecht.

Gerelateerde blogs

14 december 2023

Het incasseren van vorderingen

Hoewel de economie lijkt aan te trekken, blijkt uit de praktijk toch dat veel facturen onbetaald blijven. Mocht dat het geval zijn, dan wilt u natuurlijk snel stappen ondernemen om de vordering geïnd te krijgen.

Lees meer

21 september 2023

Wat is een STAK?

Het fenomeen certificering van aandelen zal bij de gemiddelde ondernemer veel vraagtekens opleveren. In deze blog leest u in vogelvlucht de basisprincipes en enkele voor- en nadelen van de Stichting Administratiekantoor (de ‘STAK’).

Lees meer

22 augustus 2023

Uitkoop van minderheids-aandeelhouders

De voordelen, eisen en knelpunten van de geforceerde uitkoop van de laatste 5%.

Lees meer