28 januari 2015

Zijn de Trema normen toch niet heilig?

Door Gilyan Parker

Alimentatie wordt berekend aan de hand van de zogenaamde ‘Trema-normen’. Dat zijn door de rechterlijke macht ontwikkelde regels die zijn neergelegd in het ‘Trema rapport’.

Dit Trema rapport vormt de basis voor de rekentools op basis waarvan alimentatieberekeningen worden gemaakt. Dit geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie.

De status van de Trema normen

De Trema normen zijn niet in het Burgerlijk Wetboek opgenomen. Het zijn slechts richtlijnen. Ze zijn dus geen wet, maar in de praktijk worden de Trema normen altijd door de rechtbanken en gerechtshoven gehanteerd. Discussies over de draagkracht van alimentatieontvangers en –betalers worden langs de lat van de Trema normen gelegd. Afwijking daarvan komt niet of nauwelijks voor. Toch oordeelt de rechtbank Den Haag recentelijk dat het resultaat van de toepassing van de Trema normen dermate onbillijk is dat een correctie op zijn plaats is.

Rb. Den Haag 17 november 2014 (niet gepubliceerd)

In deze zaak discussiëren de ouders van 2 minderjarige kinderen over de hoogte van kinderalimentatie. De rechtbank rekent aan de hand van de Trema normen uit wat de vader maandelijks dient bij te dragen in de kosten van de kinderen, die bij de moeder wonen. Het resultaat van deze exercitie is een kinderalimentatie van € 500,– per maand per kind. De rechtbank vindt dit een te laag bedrag onder meer gelet op het grote verschil in draagkracht. De vader heeft een draagkracht die acht maal zo groot is als die van de moeder. Zijn inkomen bedraagt meer dan € 8.000,– netto per maand. Bovendien heeft hij ook nog eens een beduidend lagere woonlast dan de gefixeerde woonlast waarmee in de Trema normen wordt gerekend als (30% van het netto besteedbaar inkomen). In deze omstandigheden ziet de rechtbank reden om op grond van de redelijkheid en billijkheid af te wijken van de Trema normen. De rechtbank stelt de kinderalimentatie op € 750,– per maand per kind vast.

Slotsom

Kennelijk zijn de Trema normen niet heilig en is een uitzondering daarop te bepleiten. Dat zal echter enkel in buitengewone omstandigheden zo zijn, zoals in de zaak die bij de rechtbank Den Haag speelde. Indien ex partners er onderling niet uitkomen en de rechter de knoop moet doorhakken, zal de alimentatie in bijna alle gevallen worden vastgesteld op basis van het Trema rapport. Het is echter goed om te weten dat in heel bijzondere situaties een escape mogelijk is.

Gilyan Parker

Gerelateerde blogs

24 augustus 2023

Alimentatie voor een jong-meerderjarig kind

Moet u ook alimentatie betalen als uw kind meerderjarig is? En zo ja, hoe hoog is die alimentatie? In deze blog wordt kort ingegaan op de alimentatieverplichtingen van de ouders van jongvolwassenen.

Lees meer

3 augustus 2023

Heeft een donor recht op omgang met het kind?

Vooropgesteld hebben niet slechts de juridische ouders van een kind recht op omgang met het kind.

Lees meer

25 juli 2023

Geslachts- en voornaamswijziging

Wat zijn de mogelijkheden tot geslachts- en voornaamswijziging en wanneer moet u daarvoor naar de rechtbank? In deze blog worden de mogelijkheden hiertoe kort besproken.

Lees meer