Bruikleenovereenkomsten Kunst en Cultuur

Investeren in kunst kan een lucratieve bezigheid zijn, maar geheel risicoloos is het niet. De (ver)koop van kunstwerken leidt nog wel eens tot geschillen tussen de betrokken partijen, vooral wanneer kunst op afstand wordt aangekocht.

Het delen van collecties door middel van bruikleen is een belangrijke activiteit van musea en soms ook particuliere verzamelaars. Enerzijds is er behoefte aan een flexibele en pragmatische aanpak om ervoor te zorgen dat bruikleenprocedures niet te belastend zijn. Anderzijds wordt aangeraden om in een bruikleenovereenkomst de verantwoordelijkheden van beide partijen duidelijk uiteen te zetten om misverstanden te voorkomen.

In een bruikleenovereenkomst bepaalt men bijvoorbeeld de duur van de lening en de kostenverdeling. Daarnaast zou deze overeenkomst regelingen inzake transport, conservatie, veiligheid, verzekering, intellectuele eigendomsrechten en marketing kunnen omvatten. Problemen kunnen met name ontstaan wanneer geen duidelijk afgebakende aansprakelijkheidsclausules in de bruikleenovereenkomst zijn opgenomen. Dit kan leiden tot onaangename situaties, bijvoorbeeld wanneer de bruikleengever de bruikleennemer aansprakelijk probeert te stellen voor schade aan het desbetreffende kunstwerk die is veroorzaakt nadat deze is teruggegeven.

Verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid

De bruikleennemer dient de nodige zorgvuldigheid te betrachten en ervoor te zorgen dat hij bewust is van zijn verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid jegens de bruikleengever vóórdat een kunstwerk in bruikleen wordt genomen. Het is in het belang van beide partijen om op de hoogte te zijn van mogelijk uitstaande vorderingen, aangezien deze het desbetreffende kunstwerk vatbaar kunnen maken voor inbeslagname. Binnen het internationale bruikleenverkeer zou een garantieverklaring voor immuniteiten tegen in beslagname bescherming kunnen bieden, maar het is belangrijk dat men zich ervan bewust is dat een dergelijke garantie geen immuniteit van jurisdictie omvat. Dit gaat gepaard met een groeiende internationale tendens om immuniteit te beperken in de zin dat cultuurgoederen die geconfisqueerd worden door buitenlandse overheden in connectie met de vervolging van een gerichte groep, bijvoorbeeld Nazi-roofkunst, niet worden beschermd.

Wij helpen u graag

Heeft u een juridische vraag of wilt u advies? Neem dan gerust contact met ons op.

Meer informatie >

Advocaten

Op zoek naar een kunstrecht advocaat in Den Haag?

GMW advocaten helpt u graag bij al uw kunstrecht kwesties.

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op.

"*" geeft vereiste velden aan

Contact
Dit veld is bedoeld voor validatiedoeleinden en moet niet worden gewijzigd.